Militairen in actie voor mangroven

De Compagnie in de West die deze week op Bonaire verblijft, verricht tussen de oefeningen door nuttig vrijwilligerswerk. Zo assisteren de manschappen van de 11e luchtmobiele brigade de organisatie Mangrove Maniacs (die zich inzet voor het behoud van de mangroven bij Lac) met het weer vrijmaken van kanalen. Een zware klus die letterlijk van levensbelang is voor de mangroven zelf, maar ook voor het onderwaterleven.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.