Philipsburg en Den Haag nog niet uit de loopgraven

Philipsburg – Tussen Philipsburg en Den Haag is de lucht nog lang niet geklaard. Minister-president Silveria Jacobs noemt het gesprek dat zij donderdag met staatssecretaris Raymond Knops (BZK) over de opschorting van de liquiditeitssteun had “niet vruchtbaar”.

De ontmoeting heeft volgens de premier niet meer opgeleverd dan een herbevestiging van de wederzijdse – mijlenver uit elkaar liggende – standpunten, zo meldt de Daily Herald. De discussie gaat allang niet meer (alleen) aan over de inhoud, de ingreep van de regering van Sint Maarten in het bestuur van de luchthavenorganiatie.

In het verslag dat Jacobs aan de Staten uitbracht over het gesprek verklaarde ze dat Knops zich “zeer beledigd” voelt doordat zij zich per brief rechtstreeks tot de voorzitter van de Rijksministerraad (Rutte) heeft gewend. Beide partijen verwijten elkaar indiscretie door vertrouwelijke correspondentie te laten lekken.

Geen andere weg dan die van Den Haag

Tegenover Caribisch Netwerk zie Knops vlak voor zijn terugvlucht naar Nederland “geen snelle doorbraak” te verwachten. ‘‘Ze hebben erkend dat ze te laat hebben ingegrepen in de situatie rond de luchthaven. Maar we willen eerst een plan zien. Schiphol is daar ook bij betrokken. Die hebben de expertise, die gaan dat ook beoordelen. Op basis daarvan zullen we bekijken of die liquiditeitssteun alsnog verstrekt gaan worden.

“De kern van het probleem is dat Sint Maarten een autonoom land is, ook op basis van het Statuut. Maar de facto zijn ze tijdelijk niet meer autonoom, omdat ze afhankelijk zijn van Nederland. Ik verwacht niet een hele snelle doorbraak, omdat een aantal zaken nog echt geregeld moeten worden. We hebben 28 mei een Rijksministerraad, daar staat het onderwerp hoe dan ook op de agenda. Dan zullen we ook beoordelen of Sint Maarten tegen die tijd wel voldaan heeft aan de implementatie van dat goed bestuur. Er is geen andere weg dan de weg die wij voorstaan. Dat heb ik ook heel duidelijk aan Sint Maarten over gebracht. De problemen moeten worden aangepakt en opgelost.’’

Caribisch Netwerk legde Knops ook de vraag voor of hij terugkeert als staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties: “Dat is de Million Dollar Question. Ik ben heel resultaatgericht. Er is nog veel werk te doen. In ieder geval ben ik nog niet klaar, maar we zullen zien.’’

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.