Bonaire

Bonaire sluit coronajaar 2020 af met een overschot van 3,4 miljoen

Kralendijk – Waar veel overheden in de rode cijfers zijn beland, heeft het openbaar lichaam Bonaire het coronajaar 2020 met een financieel overschot van 3,4 miljoen dollar afgesloten. Dat blijkt uit de donderdag gepubliceerde Jaarrekening.

Het resultaat is te danken aan een extra bijdrage van het Rijk van 5,4 miljoen dollar als compensatie voor de inkomstenderving als gevolg van de coronacrisis en de extra kosten die de pandemie met zich meebracht. Daarnaast ontving het OLB vorig jaar ruim 33 miljoen als ‘vrije uitkering’ en nog eens 23 miljoen aan bijzondere uitkeringen. Het eigen vermogen bedroeg per 31 december 43,3 miljoen dollar, het totale vermogen 108 miljoen.

Een opvallend detail in de jaarrekening is de sterke stijging van het bedrag aan rekeningen die het OLB per 31 december nog niet had betaald: 7,7 miljoen dollar, 3,4 miljoen meer dan het jaar ervoor. Eerder is in de Eilandsraad kritiek geuit dat leveranciers te lang op betaling moesten wachten, maar in het Jaarverslag wijt het Bestuurscollege de opmerkelijke stijging van de crediteurenpost aan “een abnormale toevloed aan facturen” tegen het einde van het jaar.

Lees hier het Jaarverslag en de Jaarrekening 2020 van Bonaire

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.