VWS gaf in 2020 ruim 78 miljoen uit aan coronabestrijding op BES-eilanden

Den Haag – De extra steun vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de bestrijding van de coronapandemie op Bonaire, Sint Eustatius en Saba heeft over 2020 ruim 78 miljoen euro gekost. Dat staat te lezen in het Jaarverslag van het ministerie. In totaal stegen de VWS-uitgaven aan de zorg in Caribisch Nederland van 139,1 miljoen in 2019 naar 222,5 miljoen euro vorig jaar.

“Ook in Caribisch Nederland heeft de coronacrisis een enorme invloed gehad op de zorg. VWS heeft ook daar ingezet op het bestrijden van het virus. Onder meer door steun te bieden bij de opbouw en uitbreiding van de zorgcapaciteit, het aanleveren van ic-apparatuur, het inzetten van extra ic-personeel, het versterken van de publieke gezondheid en testcapaciteit en het aanleveren van beademingsapparatuur en persoonlijke beschermingsmiddelen”, aldus de toelichting in het jaarverslag.

Steunpakketten

Ook de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Economische Zaken en Klimaat gaven vanwege de coronacrisis vorig jaar tientallen miljoenen extra uit aan Caribisch Nederland, in de vorm van noodpakketten voor getroffen ondernemers en compensatie voor inkomensverlies. Bij SZW stegen de uitgaven van 38 miljoen in 2019 naar 82,9 miljoen vorig jaar. Bij het voor de BES-eilanden doorgaans zuinige EZK was sprake van een verdrievoudiging: van 8,9 naar 30 miljoen euro. Ter compensatie van de extra kosten door corona werd het BES-fonds (de vrije uitkering) verhoogd van 44,3 naar 51,3 miljoen.

In totaal besteedde het Rijk vorig jaar 531 miljoen aan de bijzondere gemeenten tegen 403 miljoen in 2019. In 2016 ‘kostten’ ze de schatkist 299 miljoen, in 2017 307 miljoen en in 2018 362 miljoen. Het ministerie van VWS is koploper (222,5 miljoen in 2020), gevolgd door SZW (82,9), Infrastructuur en Waterstaat (61,3), Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (59,4) en Justitie en Veiligheid (41,6).

Gierig LNV

In schril contrast met de aandacht die de Tweede Kamer heeft voor de bescherming van de natuur in Caribisch Nederland is Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit veruit het gierigste ministerie voor de eilanden. De bijdrage daalde in 2020 naar 3 miljoen tegen de ook al karige 3,5 miljoen in 2019. Vanwege Covid-19 houdt het ministerie van Financiën er rekening mee dat de belastingopbrengsten op de BES-eilanden dit jaar zal dalen. Voor 2020 was ruim 157 miljoen euro begroot, voor dit jaar is de raming 142 miljoen.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.