Bonaire

Pensioenleeftijd rijksambtenaren in Caribisch Nederland gaat naar 66 jaar

Kralendijk – Met een verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd  vanaf 2030 naar 66 jaar en een maximering van de opbouw kan worden voorkomen dat voor rijksambtenaren in Caribisch Nederland de uitkeringen moeten worden verlaagd en de premies verhoogd.

De vakbonden van het georganiseerd overleg (ABVO, ACOM, NAPB en STrAF) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) als werkgever, hebben een akkoord bereikt over de arbeidsvoorwaarden voor rijksambtenaren op de BES-eilanden voor een periode van drie jaar.

Pensioenfonds

Een belangrijk onderwerp tijdens de onderhandelingen was de pensioenopbouw. Deze staat door de verslechterde economische situatie en vooral de renteontwikkeling die daarmee samenhangt, onder druk. Het Pensioenfonds Caribisch Nederland kan met de lage rente niet meer de afgesproken pensioenopbouw realiseren van 1,75% per jaar. Dit is nodig om op pensioengerechtigde leeftijd uit te kunnen komen op een inkomen van ongeveer 70% van het middelloon bij 40 gewerkte dienstjaren.

Medewerkers zouden met de huidige pensioenregeling te maken kunnen krijgen met een enorme achteruitgang van het inkomen als zij met pensioen gaan. Om dit te voorkomen zijn de onderhandelingspartners tot de volgende afspraken gekomen: een verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd tot 66 jaar vanaf 2030, een beperking van de opbouw van het pensioen tot een maximaal jaarinkomen van 47.500 dollar en een modernisering van het invaliditeitspensioen. Hiermee wordt de achteruitgang in inkomen op termijn voorkomen en de pensioenpremie hoeft niet te worden verhoogd.

Arbeidsvoorwaarden

Tevens is overeengekomen dat rijksambtenaren dit jaar een eenmalige uitkering ontvangen (de hoogte is niet bekend gemaakt), de werkweek wordt verkort tot 36 uur en medewerkers risicovolle beroepen vanaf 2022 een tegemoetkoming krijgen. Door de arbeidsduurverkorting worden er ongeveer 50 nieuwe banen gecreëerd op de drie eilanden. Het onderhandelingsresultaat moet door de vakbonden nog aan hun achterban worden voorgelegd.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.