Curacao

Rekenkamer: Parlement niet passeren bij leningen voor Curaçao, Aruba en Sint Maarten

Den Haag – De Algemene Rekenkamer vindt dat de Tweede Kamer voortaan weer vooraf  om goedkeuring moet worden gevraagd als er nieuwe leningen worden verstrekt aan Curaçao, Aruba en Sint Maarten.

Nederland heeft in 2020 € 621 miljoen aan de drie landen geleend om de liquiditeitspositie te stutten. Voor de begrotingsaanpassingen die nodig waren voor deze leningen heeft staatssecretaris Knops (BZK) gebruik gemaakt van de mogelijkheid die de Comptabiliteitswet biedt om in noodsituaties uitgaven te doen zonder dat het parlement vooraf om goedkeuring is gevraagd. De Rekenkamer: “Om recht te doen aan het budgetrecht van het parlement bevelen we aan om na te gaan of het mogelijk is om bij toekomstige nieuwe leningen het parlement vooraf om goedkeuring te vragen door middel van een reguliere begrotingswet.”

De eerste tranche leningen (137,6 miljoen euro) was in de ogen van de Rekenkamer zelfs een “onrechtmatige transactie” omdat Tweede en Eerste Kamer pas werden geïnformeerd nadat het geld al was overgemaakt. De Rekenkamer wijst er ook op dat het parlement vorig jaar niet tijdig de vereiste risico-analyses heeft ontvangen. “We bevelen aan de relevante regels na te leven en het parlement tijdig te informeren over dergelijke risicoanalyses.”

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.