Bonaire

Informatiebeveiliging bij Rijksdienst Caribisch Nederland nog altijd niet op orde

Den Haag –  De Shared Service Organisatie Caribisch Nederland (SSO-CN) –  onderdeel van de Rijksdienst Caribisch Nederland – heeft voor het vijfde achtereenvolgende jaar een onvoldoende gekregen van de Algemene Rekenkamer.

Aan slechts een van de vijf eerder gedane aanbevelingen is opgevolgd. Alle door de Rekenkamer onderzochte onderdelen van de informatiebeveiliging vertoont nog steeds risico’s. “We concluderen dat de SSO-CN de risico’s op het gebied van informatiebeveiliging onvoldoende beheerst en beoordelen dit ook voor 2020 als een onvolkomenheid. Wij hebben begrip voor de context waarin de SSO-CN opereert, waaronder de beperkte personele omvang. Tegelijkertijd constateren wij dat afspraken en maatregelen bij SSO-CN veelal gebaseerd zijn op informele processen”, aldus de Rekenkamer.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.