Liquiditeitssteun aan Sint Maarten opnieuw opgeschort

Den Haag – Zorgen over de ingreep van de regering van Sint Maarten in het bestuur van de luchthaven is voor staatssecretaris Knops (BZK) aanleiding om het overmaken van liquiditeitssteun aan Sint Maarten verder uit te stellen. Volgende week reist de bewindsman naar Philipsburg in een poging de (zoveelste) patstelling te doorbreken. Princess Juliana International Airport NV is een overheidsbedrijf.

De eerste keer dat besloten werd de reeds gereserveerde 18 miljoen steun vast te houden, was een reactie op de klacht die de regeringsfracties op Sint Maarten bij de Verenigde Naties tegen Nederland hadden ingediend. Daarmee leken deze partijen afstand te nemen van het eerder – ook al met een half jaar vertraging – gesloten akkoord over coronasteun aan het eiland.

Nadat minister-president Jacobs en Statenvoorzitter Brison hadden verklaard nog wel achter het akkoord te staan, meldde Knops de 18 miljoen over te maken. Begin deze week beklaagde de premier zich in een brief aan ambtgenoot Rutte dat BZK de betaling traineerde. Nu is duidelijk waarom: het door de regering van Sint Maarten wegsturen van een van de luchthavendirecteuren en het aanstellen van commissarissen die, aldus Knops, “niet te goeder trouw handelen.”

Die ingreep in het bestuur en de Raad van Commissarissen zou, zo is het vermoeden, ingegeven door ‘politieke motieven’. Over die bemoeienis maakt de Royal Schiphol Group die bij de wederopbouw van de luchthavenorganisatie zo veel zorgen dat het bedrijf heeft gemeld zich terug te trekken als niet voor 26 mei maatregelen zijn genomen om een einde te maken aan schendingen van de good governanceregels.

De betrokkenheid van de Schipholgroep is een voorwaarde van Nederland om Sint Maarten 72 miljoen dollar te schenken voor het herstel van Princess Juliana Airport. Overigens heeft de Sint Maartense politiek zich ook lang tegen die voorwaarde verzet. Men wilde liever – tegen een exorbitant hoge rente – honderd miljoen dollar lenen op de kapitaalmarkt.

Knops heeft zijn besluit tot het opnieuw opschorten van liquiditeitssteun per brief aan Jacobs kenbaar gemaakt. Daarin stelt hij haar meerdere keren te hebben gewaarschuwd. Daarin verwijt hij de premier bovendien onomwonden haar beloftes te hebben gebroken. Zonder de 18 miljoen uit Nederland kan Sint Maarten al op korte termijn niet meer aan zijn betalingsverplichtingen voldoen en komt ook de uitbetaling van ambtenarensalarissen in gevaar.

Sinds Sint Maarten in 2010 autonoom land binnen het Koninkrijk is geworden, wordt de relatie tussen bestuurders in Den Haag en Philipsburg gekenmerkt door het verschil van opvatting over wat goed bestuur inhoudt. Op 19 mei is Knops in Philipsburg, op 21 mei komt de kwestie aan de orde in de Rijksministerraad.

Lees hieronder de brief van Knops aan premier Jacobs

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.