Knops waagt zich niet aan planning voor omstreden COHO-wet

Den Haag – Staatssecretaris Knops (BZK) durft het niet aan concreet antwoord te geven op de vraag van de Tweede Kamer wanneer de ontwerprijkswet voor de oprichting van het Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling aan de parlementen wordt aangeboden.

“Ik ben voor deze tijdsplanning afhankelijk van de medewerking van de regeringen van de landen. De gesprekken over het wetsvoorstel zijn enige weken geleden opgestart. Een definitieve planning valt, gelet op de complexe aard van deze gesprekken, echter op dit moment niet te geven”, schrijft de bewindsman vandaag aan de Kamer.

Knops zegt er naar “te streven vlak voor het zomerreces politieke besluitvorming te bereiken in de Rijksministerraad”. Daarna zal “de Koninkrijksregering zo spoedig mogelijk overgaan tot het indienen van het voorstel van rijkswet bij de Tweede Kamer en het zenden hiervan aan de Staten van de Caribische landen van het Koninkrijk.”

De complexiteit waarop de staatssecretaris doelt, is onder meer het gevolg van het buitengewoon kritische oordeel dat de Raad van State over het wetsvoorstel heeft geveld. De landen lezen daarin een bevestiging van hun bezwaren tegen COHO zoals aantasting van hun autonomie.

Een andere complicerende factor is dat de regeringen op Curaçao en Aruba demissionair zijn en niet de vrije hand hebben om ingrijpende besluiten te nemen. Het in de steigers staande kabinet Pisas heeft Knops al laten weten helemaal niks te voelen voor COHO en liever met het neutrale IMF in zee te gaan.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.