Akkoord Curaçao en Nederland over tweede uitvoeringsagenda

Willemstad/Den Haag – Curaçao heeft met Nederland overeenstemming bereikt over de inhoud van de tweede uitvoeringsagenda om het land door de coronacrisis te helpen. Minister Eugene Rhuggenaath en staatssecretaris Raymond Knops (BZK) hebben het akkoord in een virtuele ontmoeting bekrachtigd. Daarmee is een volgende stap gezet in de richting van hervormingen die moeten leiden tot het versterken van de rechtsstaat, het verbeteren van het financieel en  sociaal-economisch beheer, belastingen, zorg en onderwijs.

“De tweede Uitvoeringsagenda omvat de voortzetting van activiteiten en projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van een weerbaardere en veerkrachtigere economie en gemeenschap. Dus een economie en gemeenschap die veel beter in staat zijn om met crises, nieuwe kansen, en perspectief voor de bevolking en bedrijven om te gaan. Op basis van de ervaringen bij het uitvoeren van de eerste uitvoeringsagenda in het eerste kwartaal zijn de nodige aanpassingen doorgevoerd en nieuwe of aanvullende acties en werkprocedures bepaald voor het volgende kwartaal. Ditzelfde proces zal elk kwartaal plaatsvinden, waarbij dit voortdurend gerelateerd zal worden aan de besluitvorming van de Rijksministerraad voor meer liquiditeitssteun in het kader van de COVID-19-crisis”, aldus een toelichting van de Curaçaose regering.

Premier Rhuggenaath verklaart tevreden te zijn met het proces dat Curaçao en Nederland tot nu toe hebben doorlopen. “Het is nu meer dan ooit belangrijk om kordate en concrete stappen te blijven zetten in de uitvoering van het hervormingspakket, dat essentieel is om de sociaal-economische crisis waarin ons land verkeert te boven te komen en perspectief te creëren voor duurzame groei. De voortzetting van de implementatie van deze tweede uitvoeringsagenda is een belangrijke stap om dit te bereiken.”

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.