De Jonge gaat niet in op verzoek Bonaire om versoepeling inreisbeperkingen

Den Haag/Kralendijk – Het Bestuurscollege van Bonaire vindt dat de door de regering opgelegde inreisbeperkingen versoepeld moeten worden. De consultatie in het kader van de verlenging van de (nationale) Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Twm) is door het eilandbestuur aangegrepen om er nogmaals bij het kabinet op aan te dringen maatwerk toe te passen voor Caribisch Nederland. De wet wordt met drie maanden verlengd tot 1 september.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Hugo de Jonge (VWS) dat “het hebben van aandacht voor flexibiliteit en de mogelijkheid om maatwerk toe te passen op de BES-eilanden, ook het uitgangspunt is van het kabinet.” Het kabinet, zo vervolgt de bewindsman, beoogt de maatregelen toe te spitsen op de situatie op de BES-eilanden. “Die situatie verschilt immers van Europees Nederland.”

Niettemin gaat De Jonge inhoudelijk niet in op het verzoek van het Bestuurscollege de thans geldende inreisbeperkingen te versoepelen. “Het Bestuurscollege van Bonaire vraagt aandacht voor het kunnen toepassen van maatwerk. Het college geeft aan dat bijna 60% van de bevolking van achttien jaar en ouder gevaccineerd is en dat Bonaire een effectief eigen crisisbeleid heeft, dat, gelet op de lokale omstandigheden, afwijkt van dat in Europees Nederland. Een aanpak op maat is daarom wenselijk. Omdat toerisme de levensader van de economie op Bonaire is, benadrukt het college dat maatwerk in het bijzonder van belang is ten aanzien van het inreisbeleid. De nu geldende inreismaatregelen leggen meer beperkingen op dan het college wenst en noodzakelijk acht”, vat de minister de reactie uit Kralendijk samen.

De Jonge benadrukt nog eens dat er op grond van de Twm zijn Bonaire, Saba  en Sint Eustatius  afzonderlijke tijdelijke regelingen met maatregelen tot stand zijn gebracht. “Voor afzonderlijke regelingen is gekozen omdat de feitelijke en epidemiologische situatie daar verschilt van Europees Nederland. Met de verschillende regelingen kan er dan ook maatwerk toegepast worden.” Maar of de bewindsman bereid is de inreisbeperkingen voor Bonaire te versoepelen laat hij in het midden.

Op Bonaire is corona met nog slechts 11 actieve besmettingen onder controle. De toeristische sector die hard geraakt is door de door Den Haag opgelegde inreisbeperkingen kijkt met lede ogen naar Aruba dat steeds meer (geteste dan wel gevaccineerde) Amerikaanse toeristen ontvangt, zeker nu Bonaire in staat is bezoekers ook bij aankomst te testen.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.