Saba installeert Jeugdraad

Saba – Per 1 mei heeft Saba een eigen, zes ambitieuze Sabaanse jongeren sterke Jeugdraad. De groep bestaat uit kansrijke leerlingen van de Saba Comprehensive School (SCS). Omdat ze meer willen bijdragen aan Saba en de stem van de jeugd willen laten horen, hebben ze eerder deze maand een verzoek ingediend bij het Bestuurscollege om erkend te worden als Jeugdraad en meer te worden geraadpleegd over overheidsbeleid en maatschappelijke initiatieven.

Het Bestuurscollege reageerde positief en installeerde de Jeugdraad met ingang van 1 mei voor de duur van een jaar. Het eilandbestuur en de Jeugdraad gaan nu samen in gesprek over de rol en verantwoordelijkheden van de Jeugdraad. Besproken wordt onder meer bij welke onderwerpen en op welke wijze de Jeugdraad zal worden betrokken en hoe de continuïteit van de Raad na afloop van het eerste jaar wordt gewaarborgd.

“Onze toekomst ligt bij onze jeugd en bij onderwijs. Daarom steunen we elk initiatief dat de stem van onze Sabaanse jongeren en hun persoonlijke ontwikkeling verder versterkt ”, aldus gezaghebber Jonathan Johnson.

De groep die nu de Jeugdraad vormt, is ontstaan ​​na het jeugdproject van UNICEF in november en december. Gecoördineerd en getraind door Gerald Simmons-De Jong, vertegenwoordigde een deel van deze groep Saba in een inter-eilandelijke debatsessie met Sint Maarten en Sint Eustatius, en in een sessie met staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Raymond Knops en (inmiddels oud-)Tweede Kamerlid Stieneke van der Graaf van de ChristenUnie.

De Jeugdraad heeft zelfs al zijn eerste consultatie achter de rug. Eerder in april presenteerde gezaghebber Johnson de nieuwe concept-verkeersverordening en de meest opvallende wijzigingen aan de Jeugdraad. De jongeren konden hun mening geven over onderwerpen zoals rijden onder invloed, veiligheidsgordels, getinte autoruiten en het gebruik van kinderzitjes.

De leden van de Jeugdraad zijn tevreden met het snelle akkoord van het Bestuurscollege. “We zijn dankbaar dat we erkenning krijgen en nu een platform hebben om onze stem te laten horen”, aldus Amanda Clarke, lid van de Jeugdraad.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.