Knops: 5,9 miljoen naar BES-eilanden ter compensatie van coronakosten

Den Haag – Het kabinet maakt op korte termijn 5,9 miljoen euro over aan de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba om de eilandbesturen te compenseren voor de extra kosten die de coronacrisis met zich meebrengt. De bijdrage geldt voor de eerste helft van het jaar.

“De openbare lichamen krijgen compensatie voor inkomstenderving vanwege het mislopen van belastingopbrengsten als gevolg van het wegblijven van toeristen. Conform het advies van het College financieel toezicht van 25 februari 2021 bedraagt deze compensatie voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba afgerond € 2,9 miljoen voor de eerste helft van 2021”, schrijft staatssecretaris Knops (BZK).

“Om de openbare lichamen in staat te stellen hun rol in de coronacrisis effectief in te vullen en maatregelen te treffen om de gevolgen van de crisis voor inwoners (waaronder kwetsbare groepen) en ondernemers zoveel mogelijk te beperken, worden deze middelen zo spoedig mogelijk ter beschikking gesteld.”

Aansluitend aan het besluit om in Europees Nederland middelen toe te kennen aan gemeenten voor de TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten), zijn voor Caribisch Nederland extra middelen vrijgemaakt voor aanvullend eilandelijk beleid. De rijksbijdrage hiervoor in de eerste helft van 2021 wordt verhoogd met € 2,5 miljoen tot in totaal € 3 miljoen. Ook dit bedrag wordt zo snel mogelijk overgemaakt naar de eilanden.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.