Advocaat Peterson aangesteld als formateur

Willemstad – Gouverneur Lucille George-Wout heeft advocaat Chester Peterson verzocht om als formateur over te gaan tot de vorming van een kabinet dat de steun heeft van de politieke partijen Movementu Futuro Korsou (MFK) en de Partido Nashonal di Pueblo (PNP). Beoogd minister-president is Gilmar ‘Pik’ Pisas.

Hieronder de verklaring van het Kabinet van de Gouverneur:

Het nieuw te vormen kabinet dient te bestaan uit personen die bereid en in staat zijn om op een integere wijze daadkrachtig en evenwichtig uitvoering te geven aan het nog af te ronden regeerakkoord. Aan de heer Peterson is verzocht om er op toe te zien dat in het regeerakkoord op concrete wijze aandacht wordt besteed aan de uitdagingen die eerder zijn benoemd in de informatieopdracht (armoedebestrijding, het herstel van de overheidsfinanciën, de economische ontwikkeling, aanpak van achterstanden in het onderwijs, herstel van de infrastructuur, verbeteren van de gezondheidszorg en de aanpak van criminaliteit).

Met het oog op de urgentie van de problemen waarvoor het nieuwe kabinet zich gesteld zal zien en de vele lopende zaken, is tevens overweging gegeven om in het regeerakkoord ook de nodige aandacht te besteden aan de wijze waarop het nieuw te vormen kabinet van plan is de samenwerking binnen het Koninkrijk vorm te geven. Daarbij is benadrukt dat het van groot belang is dat het beleid dat van overheidswege wordt gevoerd bijdraagt aan perspectief voor de bevolking en stabiliteit en rust in onze samenleving.

De heer Peterson is tevens verzocht te verzekeren dat de Landsverordening integriteit (kandidaat-) ministers bij de formatie in acht wordt genomen. De heer Peterson heeft de formatieopdracht in beraad genomen en zal uiterlijk op 19 mei rapporteren over de uitkomst aan de Gouverneur en haar tussentijds op de hoogte houden van de voortgang van zijn werkzaamheden.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.