Bonaire Brandstof Terminals opgericht

Den Haag – Na een moeizame aanloop is de oprichting Bonaire Brandstof Terminals (BBT) een feit. Het is vooral de Partij voor de Dieren geweest die zich er op alle mogelijke manieren tegen heeft verzet. Vorige week stak een ruime meerderheid een stokje voor verder uitstel door een motie van de PvdA te verwerpen en een motie van de PVV om tot oprichting van BBT over te gaan aan te nemen.

BBT waarvan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat 100% aandeelhouder is, is opgericht om een veilige opslag en levering van brandstoffen op Bonaire te garanderen door de huidige brandstofterminals te vervangen en zo (nieuwe) problemen met de elektriciteit- en drinkwaterproductie te voorkomen.

Inspraak

BBT laat twee nieuwe brandstofopslagen bouwen: een kleine moderne terminal bij de elektriciteitscentrale waarmee Bonaire de komende jaren onafhankelijk van anderen brandstof kan opslaan voor de stroomproductie op het eiland en een moderne terminal voor de opslag van diesel-, benzine- en kerosine bij het vliegveld.

Voordat de brandstofopslagen worden gebouwd worden lokaal inspraakprocedures georganiseerd en wordt uitgebreid natuur- en milieuonderzoek gedaan zodat de brandstofopslagen voldoen aan alle milieu- en veiligheidseisen.

Noodmaatregelen

De levering van brandstoffen op Bonaire via de olieoverslagterminal BOPEC is op 17 april 2020 gestopt. Om problemen met de elektriciteit- en drinkwaterproductie te voorkomen heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat  samen met Curoil N.V. noodmaatregelen getroffen om de aanvoer van brandstoffen naar de elektriciteitscentrale te garanderen.

Op dit moment worden tankauto’s ingezet om brandstoffen te vervoeren en wordt gewerkt aan een aanvoerroute met drijvende opslag bij het vliegveld. Met de oprichting van BBT komt een structurele oplossing in zicht. Zodra de nieuwe terminals zijn gebouwd kunnen de noodmaatregelen worden opgeheven.

Verduurzaming

In de komende jaren zijn fossiele brandstoffen nog nodig op Bonaire voor het lucht- en wegverkeer. Ook de elektriciteits- en drinkwaterproductie komen stil te liggen zonder de aanvoer van voldoende brandstoffen. Om de noodzakelijke stappen te zetten richting een duurzame energievoorziening op Bonaire, zal BBT een actieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling en voorziening van hernieuwbare energie op Bonaire.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.