Onderzoek: Geen integriteitsschendingen bij secretariaat Cft, wel onzorgvuldigheden

Willemstad – Onafhankelijk onderzoek door het bureau EBBEN Partners naar aanleiding van anonieme meldingen over integriteitsschendingen op het kantoor van het College financieel toezicht in Willemstad heeft geen aanwijzingen daarvoor aan het licht gebracht. Het onderzoek is gedaan in opdracht van Cft-voorzitter Raymond Gradus.

“Er is geconcludeerd dat zich geen integriteitsschendingen of excessief gedrag hebben voorgedaan; wel zijn er onzorgvuldigheden geconstateerd. Het is noodzakelijk dat op het Cft-secretariaat verbeteringen in de administratieve organisatie en aanscherping van de interne procedures worden doorgevoerd”, zo laat het Cft weten.

Verbeteringen

Gradus: “Hoewel de meldingen op anonieme basis waren gedaan, beschouwde ik het als mijn verantwoordelijkheid om deze beweringen serieus te nemen en ze zo snel als mogelijk door een onafhankelijk bureau te laten onderzoeken. Dat is inmiddels gebeurd en wij hebben het onderzoeksrapport ontvangen.”

Gradus vervolgt: “Ofschoon er op basis van het onderzoek geen integriteitsschendingen of excessieve gedragingen worden geconstateerd, blijkt wel de noodzaak om in algemene zin verbeteringen in de administratieve organisatie door te voeren en interne procedures verder aan te scherpen.”

Aanscherpen

De voorzitter geeft aan dat naar aanleiding van de bevindingen van het feitenonderzoek diverse besluiten zijn genomen. Zo worden de procedures rondom het inhuren van tijdelijk personeel en buitenlandse reizen aangescherpt en worden gratificaties in de toekomst niet meer in natura verstrekt. Daarnaast zal het gratificatiebeleid worden uitgeschreven, door de voorzitter vastgesteld en door de secretaris toegepast.

Ook op een ander vlak wordt een correctie aangebracht. Tot en met december 2019 werd namelijk jaarlijks een kerstgratificatie van netto ANG 1.000 uitgekeerd aan alle medewerkers van het secretariaat. Deze gratificatie werd voor het lokale personeel omgerekend tot een brutobedrag. Verzuimd is om deze administratieve bewerking uit te voeren voor het uitgezonden personeel. Met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) zal nu worden overlegd hoe de brutering voor deze medewerkers alsnog kan plaatsvinden. Met een audit zal vervolgens worden bezien of de procedures van de loonadministratie goed zijn nageleefd.

Voorbeeldfunctie

Gradus: “Het Cft heeft een voorbeeldfunctie. Het is belangrijk dat iedereen bij het Cft volstrekt integer gedrag laat zien. Er is een traject gestart om met behulp van een vertrouwenspersoon het integriteitsbewustzijn in de organisatie verder te vergroten.”

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.