Kamer wil jaarlijks geactualiseerde versie van de Monitor Brede Welvaart BES

Den Haag – De Tweede Kamer wil dat van de CBS Monitor Brede Welvaart Caribisch Nederland die vorig jaar januari voor het eerst is uitgebracht voortaan jaarlijks een geactualiseerde versie verschijnt, aangevuld met informatie over de Caribische landen.

Op initiatief van de Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties is daartoe een verzoek gedaan aan staatssecretarissen Knops (BZK) en Keijzer (EZK) en minister Kaag (BZ). Voor Europees Nederland gebeurt dat al sinds 2018 jaarlijks. In de MBW beschrijft het CBS hoe de welvaart in brede zin zich ontwikkelt. Naast de economische gaat het daarbij om de ecologische en sociaalmaatschappelijke aspecten van welvaart. In 2019 is besloten de rapportage over de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties te integreren in de MBW.

Bij het opstellen van de eerste welvaartsmonitor voor Caribisch Nederland stuitte het CBS op een gebrek aan gegevens: Voor bijna 70 procent van de meetpunten is geen data beschikbaar of moeilijk te vinden. “Dat wil niet zeggen dat deze indicatoren niet geconstrueerd kunnen worden, maar wel dat het een aanzienlijke klus zal zijn dit te realiseren”, merkte het CBS vorig jaar op. De Kamercommissie wil voor 6 mei een reactie van de bewindslieden.

Lees hier de eerste CBS Monitor Brede Welvaart Caribisch Nederland

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.