Bonaire zoekt milieu- en natuurveilige oplossing voor afvalwater van jachten

Kralendijk – Bonaire wil een einde maken aan het lozen in zee van ongezuiverd afvalwater door jachten. Jachteigenaren hebben geen andere keus dan hun afvalwater in zee te laten stroom, omdat er op het eiland geen pompinstallatie beschikbaar is om afvalwater van jachten in te nemen.

Onbehandeld afvalwater is schadelijk voor zowel de gezondheid van zwemmers, duikers en snorkelaars als de natuur. Met name de koraalriffen zijn gevoelig voor vervuiling door afvalwater. Omdat het aantal bezoekende jachten en het lokale jachtenbezit toenemen neemt ook de vervuiling toe.

De lokale natuurorganisatie STINAPA, het Wereldnatuurfonds Nederland, het energiebedrijf WEB en de eilandelijke overheid hebben daarom een zogeheten Marine Waste Water Survey gehouden. In de afgelopen drie weken zijn ongeveer zeventig jachten op Bonaire onderzocht om meer te weten te komen over de vuilwatertanks waarmee deze jachten zijn uitgerust, en over de kwaliteit en hoeveelheid afvalwater die door jachten wordt geloosd.

De verzamelde informatie kan helpen bij het vinden van een oplossing. De resultaten en aanbevelingen worden later dit jaar gepresenteerd.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.