Nog geen besluit over publiceren agenda en besluitenlijst van Rijksministerraad

Den Haag – Het is geen uitgemaakte zaak dat de agenda en de besluitenlijst van de Rijksministerraad voortaan openbaar worden gemaakt. De regeringen van Aruba, Curaçao en Sint Maarten willen zich beraden over het voorstel van Nederland.

Sinds vorige week worden de agenda en de besluitenlijst van de Nederlandse ministerraad gepubliceerd. Het kabinet Rutte heeft daartoe besloten in reactie op het verwijt van de Tweede Kamer onvoldoende transparant te zijn. Daarop volgde het voorstel aan de Caribische landen om dezelfde openheid te betrachten voor de Rijksministerraad waarvan de drie gevolmachtigde ministers deel uitmaken.

De landen staan op het standpunt dat een Nederlandse oplossing voor een Nederlands probleem niet als vanzelfsprekend ook goed is voor het gehele Koninkrijk. Reden waarom er in de Rijksministerraad van vandaag nog geen besluit is genomen.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.