Henk Kamp en Hellen van der Wal gaan 3 jaar door bij Colleges financieel toezicht

Den Haag – Henk Kamp en dr. mr. Hellen van der Wal gaan allebei een tweede termijn in bij de Colleges financieel toezicht.

Oud-minister Kamp wordt per 1 juli 2021 op voordracht van Nederland voor een periode van drie jaar herbenoemd als lid van het College financieel toezicht (Cft) Curaçao en Sint Maarten en het Cft Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Voor het College Aruba financieel toezicht (CAft) gaat zijn herbenoeming voor eenzelfde periode in per 1 augustus 2021. Voor dit College wordt op die datum ook Van der Wal – op voordracht van Aruba – voor een periode van drie jaar herbenoemd. De herbenoemingen zijn recentelijk op ministerieel niveau behandeld en zullen plaatsvinden bij Koninklijk Besluit. Kamp en Van der Wal zijn vanaf de zomer van 2018 lid van het C(A)ft.

Naast zijn lidmaatschap bij de colleges heeft Kamp momenteel enkele nevenfuncties, onder meer als voorzitter van de branchevereniging van organisaties die actief zijn op het gebied van zorg en ondersteuning aan ouderen, (chronisch) zieken en jeugd, en als voorzitter van de raad van toezicht bij een ziekenhuis. Van der Wal is onder meer voorzitter van de Dutch Caribbean Nature Alliance en vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van de Aruba National Parks Foundation.

(Foto’s Salt & Vinegar)
error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.