Gezaghebber Bonaire kan indien nodig avondklok verlengen t/m 11 mei

Den Haag/Kralendijk – Met een wijzing van de ‘Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Bonaire’ is gezaghebber Edison Rijna de bevoegdheid verleent om de huidige avondklok – indien nodig – te verlengen tot en met 11 mei. Zijn huidige mandaat loopt op 28 april af.

“Naar verwachting zal rond 3 mei 2021, in samenspraak met de gezaghebber van Bonaire, worden besloten of het noodzakelijk is dat deze bevoegdheid opnieuw wordt verlengd”, schrijft minister van VWS Hugo de Jonge in een brief aan de Tweede Kamer.

Of het zo ver zal komen, is maar de vraag: het aantal actieve besmettingen op Bonaire is sinds het aanscherpen van de maatregelen gedaald van boven de 450 naar thans 51. In de brief aan de Kamer gaat De Jonge uitgebreid in op de situatie op Bonaire, Sint Eustatius en Saba:

Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Bonaire  

Huidige situatie 

Op 17 april 2021 was het een jaar geleden dat de eerste patiënt met het virus op Bonaire werd gediagnosticeerd. Sindsdien is het aantal gemelde personen dat het virus heeft opgelopen, gestegen tot ruim 1500 personen. Dit betekent dat ongeveer 7,5% van de bevolking het afgelopen jaar met het virus besmet is geraakt. Het gaat dan alleen om de in een laboratorium bevestigde gevallen. Het aantal personen daarvan dat werd opgenomen in een ziekenhuis is tot nu toe negenentwintig. Vijftien personen met een bevestigde virusinfectie zijn het afgelopen jaar overleden. Ook dat zijn alleen de bevestigde gevallen, waardoor de aantallen in werkelijkheid hoger kunnen liggen. 

Verloop van de epidemie 

Sinds 1 maart 2021 zijn ongeveer 1000 mensen besmet geraakt met het virus. Gemiddeld was de incidentie half-eind maart 2021 1387,8 per 100.000 inwoners. De testvraag nam tevens aanzienlijk toe. In week 14 van 2021 werden er 223 testen afgenomen. In week 15 lag dit aantal op 166. Het percentage positieve testen is gezakt van 24% naar 16%. Op dit moment is de testvraag weer aanzienlijk afgenomen, afgelopen week werden ongeveer 40 testen per dag afgenomen. Het percentage positief geteste personen in de teststraten lag hierbij rond de 20-30%. Eind maart lag dit percentage op 30-35%. 

De belasting van de zorg neemt als gevolg van het dalende aantal besmettingen langzaam af. Het aantal nieuw opgenomen patiënten neemt af, maar gezien de geringe capaciteit van het ziekenhuis ligt de covid IC-afdeling nog steeds halfvol. Er zijn momenteel nog vier IC-bedden vrij. Het ziekenhuis op Bonaire kan in totaal zes personen opnemen op de IC. Er zijn ook patiënten elders in de regio opgenomen. Daarnaast is extra ziekenhuispersoneel geleverd vanuit Europees Nederland. 

Bonaire is vanaf 22 februari 2021 begonnen met het vaccineren van zorgpersoneel en mensen ouder dan 60 jaar. Sinds 23 maart 2021 is het vaccinatietraject opgeschaald en kan de gehele bevolking zich registreren voor de eerste prik. Op vrijdag 16 april 2021 is de 10.000e prik gezet. Ruim 50% van de bevolking boven de achttien jaar heeft op dit moment een eerste prik ontvangen. Dit maakt het mogelijk om eerste voorzichtige – positieve – indicaties van het effect van vaccinatie in de gevaccineerde doelgroepen te kunnen vaststellen.

Gezien de explosieve uitbraak die in de afgelopen weken heeft plaatsgevonden is echter een verdere ophoging van de vaccinatiegraad nodig, gepaard met strikte maatregelen. Alleen op die manier kan de druk op de zorg worden verminderd.  Het aantal personen dat toch nog positief getest wordt na vaccinatie, wordt nauwkeurig gevolgd en gecombineerd met bron- en contactonderzoek om het effect van vaccinatie te kunnen monitoren en eventueel vaccinfalen te kunnen opsporen. Het is belangrijk, met name ook voor zorgpersoneel dat al gevaccineerd is, om er rekening mee te houden dat iemand met een milde infectie na vaccinatie nog besmettelijk kan zijn voor anderen. Infectiepreventiemaatregelen blijven dus onverminderd van toepassing.

De gezaghebber van Bonaire heeft op 18 maart 2021 een noodverordening afgekondigd, onder meer met een avondklok. Deze is per 31 maart 2021 opgenomen in de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Bonaire. In de vorige regeling is de maatregel met één week verlengd, tot en met 28 april 2021.  De prognoses bij verlenging van de huidige lockdown laten een verdere afname zien van infecties, gecombineerd met een verdere afname van het aantal ziekenhuisopnames. De prognoses zijn consistent met het beeld dat de hospitalisaties ongeveer twee weken na afname van besmettingen beginnen te dalen.

De avondklok, samen met andere maatregelen die op Bonaire op dit moment worden ingezet, zoals het verbod op verkoop van alcohol, het samenscholingsverbod en advies tot thuisblijven dragen bij aan het vertragen en verlagen van een toename van het aantal infecties en daarmee ook het aantal ziekenhuisopnames.   

Ondertussen kan Bonaire inzetten op het zo spoedig mogelijk vaccineren van de volwassen bevolking. Het verwachte effect is een circa 10% reductie van de Rt door de avondklok en bezoekbeperking, net als in Europees Nederland. Deze prognose kent een grote mate van onzekerheid, die onder andere door de kleinschaligheid van het eiland en de snelheid van opkomst van nieuwe varianten bepaald wordt. Het blijft van belang de Rt zo laag mogelijk te krijgen om de huidige golf zo snel mogelijk onder controle te krijgen.

Gelet hierop is het noodzakelijk dat de bevoegdheid van de gezaghebber om een avondklok te hanteren wordt verlengd. Deze bevoegdheid wordt verlengd tot en met 11 mei 2021. De noodzaak van deze verlenging wordt in paragraaf 4 van deze toelichting nader toegelicht. Naar verwachting zal rond 3 mei 2021, in samenspraak met de gezaghebber van Bonaire, worden besloten of het noodzakelijk is dat deze bevoegdheid opnieuw wordt verlengd. 

Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Saba en Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Sint Eustatius 

Verloop van de epidemie 

Op Saba en Sint Eustatius zijn respectievelijk in totaal 6 en 20 mensen ziek geworden van het virus. Op Sint Eustatius is één persoon in het ziekenhuis opgenomen. Op dit moment zijn er al een aantal maanden geen actieve casussen meer op de twee eilanden. 

Vaccinatiegraad

Op Saba is momenteel ongeveer 90% van de volwassen bevolking gevaccineerd. Op Sint Eustatius ligt het aantal gevaccineerden op ongeveer 40% van alle volwassenen. Dit percentage zal in de komende periode verder toenemen. De afwezigheid van het virus, gecombineerd met de relatief hoge vaccinatiegraad op de beide eilanden maken dat zowel Saba als Sint Eustatius voorzichtig een aantal maatregelen kan versoepelen. Het inreisbeleid zal vooralsnog relatief strikt blijven.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.