Quarantainewet ook van toepassing voor Caribisch Nederland

Den Haag – Het wetsvoorstel voor de invoering van een quarantaineplicht dat het kabinet vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd houdt de mogelijkheid open om zo’n plicht ook op te leggen aan wie naar Bonaire, Sint Eustatius en Saba reist of van een van de eilanden naar Europees Nederland.

De Wet publieke gezondheid waaraan de plicht tot zelfisolatie voor reizigers die uit een hoogrisicogebied afkomstig zijn, wordt toegevoegd zal ook van toepassing zijn voor Caribisch Nederland. “Deze plicht kan ook gelden voor reizigers die vanuit Bonaire, Sint Eustatius of Saba naar Europees Nederland reizen, indien een (of meerdere van) deze eilanden als hoogrisicogebied wordt aangewezen”, staat te lezen in de memorie van toelichting.

Voor het opleggen van een quarantaineplicht aan inreizigers van de BES-eilanden is een aanvullende ministeriële regeling nodig. “Daarbij kan worden bepaald dat die plicht geldt voor reizen tussen Bonaire, Sint Eustatius of Saba onderling of bij inreis in een van deze eilanden vanuit Europees Nederland of een aangewezen hoogrisicogebied in het buitenland. Differentiatie is dus in meerdere opzichten mogelijk. Besluitvorming in dit verband zal geschieden na overleg met de gezaghebber.”

De besturen van Bonaire en Saba kunnen zich in deze aanpak vinden. Uit hun reactie blijkt dat zij hechten aan “maatwerk”. De eilanden denken te kunnen volstaan met het huidige beleid van “zachte drang”. Maar, zo staat in de memorie van toelichting te lezen, indien de naleving ervan te wensen overlaat kan alsnog de wettelijke quarantaineplicht worden ingevoerd.

Klik hier voor de reactie van Bonaire op het wetsvoorstel

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.