Zorgen om personeelstekorten politie en gevangenis Sint Maarten

Den Haag/Philipsburg – Het wegwerken van de personeelstekorten bij het politiekorps van Sint Maarten en de Point Blanche-gevangenis wil niet vlotten. Dat kan worden opgemaakt uit de 39ste voortgangsrapportage van de Voortgangscommissie Sint Maarten die vandaag door staatssecretaris Knops naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Had de commissie eind 2019 nog vertrouwen in de groei van het politiekorps tot de minimaal gewenste sterkte is dat perspectief nu niet meer aanwezig. “De politiesterkte is voor de veiligheid op Sint Maarten van groot belang. De omvang van het korps moet worden bepaald op basis van parameters waarbij het criminaliteitsbeeld, bevolkingsomvang en omvang toerisme etc, alles bepalend zijn.  Een sterkte die de veiligheid op het eiland kan garanderen is nog ver weg”, aldus de rapportage. Van de in het oorspronkelijke inrichtingsplan genoemde 394 fte is slechts 62,2% gerealiseerd. De commissie dringt er dan ook op aan de werving te intensiveren.

De commissie is verheugd over de overeenkomst tussen Nederland en Sint Maarten om een nieuwe gevangenis te bouwen, maar plaatst ook hier kanttekeningen bij de personele capaciteit. “Voor bewakings- en bejegeningfuncties in de Point Blanche gevangenis zijn er in totaal 48 personeelsleden op de loonlijst waarvan er 13 langdurig ziek of arbeidsongeschikt zijn. Dit betekent dat er slechts 40% inzetbaar is voor de bewaking van 70 gedetineerden.”

Overigens kent de commissie onder voorzitterschap van Nico Schoof haar eigen personele problemen, want de regering van Sint Maarten heeft nog altijd geen kandidaat voorgedragen voor de door het vertrek met mr. Rogers ontstane vacature.

Lees hier de gehele voortgangsrapportage

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.