Einde aan 11 jaar gesteggel over geschillenregeling in zicht: 1 juni het finale debat

Den Haag – Het ziet er naar uit dat medio juni een streep kan worden gezet onder 11 jaar gesteggel over de totstandkoming van een geschillenregeling voor het Koninkrijk.

De Eerste Kamer heeft het finale debat over de ontwerprijkswet Koninkrijksgeschillen met staatssecretaris Knops (BZK) voor de plenaire vergadering van 1 juni geagendeerd. Een week later zal de stemming plaatsvinden. Er geldt nog wel het voorbehoud dat de bewindsman de aanvullende vragen van de Senaat tijdig en naar tevredenheid beantwoord moeten hebben. Voor de beantwoording van de in de eerste ronde gestelde vragen nam Knops ruim een jaar de tijd.

De Staten van Curaçao, Aruba en Sint Maarten kunnen gedelegeerden naar het debat afvaardigen die de gelegenheid krijgen het standpunt van hun parlement naar voren te brengen. Het wetsontwerp is een moeizaam bereikt compromis dat op cruciale onderdelen afwijkt van wat de landen in 2010 voor ogen stond toen met Nederland werd afgesproken dat er geschillenregeling zou komen.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.