Minister De Jonge: Hulp aan Curaçao gaat niet ten koste van zorg in Nederland

Den Haag – Het sturen van artsen en verpleegkundigen naar Curaçao gaat niet ten koste van de zorg in Europees Nederland. Dat meldt minister Hugo de Jonge (VWS) in een brief aan de Tweede Kamer over de stand van zaken met betrekking tot de coronapandemie.

“Afgelopen week is door Extra Handen voor de Zorg op mijn verzoek personeel geworven voor het Caribische deel van het Koninkrijk. Naast de inzet op Curaçao beschikt Extra Handen voor de Zorg nog steeds over voldoende personeel waar zorgorganisaties in Nederland een beroep op kunnen doen”, aldus de bewindsman. Dinsdag plaatste Forum voor Democratie vraagtekens bij het uitzenden van medisch personeel naar het Caribisch deel van het Koninkrijk, terwijl de zorg in ‘eigen land’ handen tekort komt. De Jonge zal nog apart antwoorden op de schriftelijke vragen van FvD-Kamerlid Van Houwelingen.

Meer nodig

Via Extra Handen voor de Zorg zijn afgelopen weekend 48 zorgprofessionals naar Willemstad gereisd die worden ingezet in het Curaçao Medical Center, bij de GGD ter ondersteuning van het vaccinatieproces en bij een gezondheidskliniek voor ongedocumenteerden. Ook zijn artsen en IC-verpleegkundigen uit Aruba en Sint Maarten met spoed overgeplaatst naar het CMC. Het wachten is nog op de komst van personeel dat het Amerikaanse uitzendbureau AMI heeft toegezegd.

Dat zal niet voldoende zijn, blijkt uit de brief van De Jonge: “Gezien de epidemiologische ontwikkelingen en de daardoor blijvende en toenemende druk op de IC zorg zal voor Curaçao zo spoedig mogelijk wederom extra IC-personeel geworven moeten worden. Hiervoor zal wederom een oproep gedaan worden in Nederland via LNAZ en via het Amerikaanse uitzendbureau.”

Verspreiding

De minister gaat ook in op de actuele situatie: “De hoge besmettingscijfers op de benedenwindse eilanden houden aan. Het aantal besmettingen op Bonaire lijkt iets af te nemen, maar het aantal opgenomen patiënten blijft hoog. Op Aruba is het aantal besmettingen nog steeds hoog, maar wel stabiel. Op Curaçao zet te stijgende trend vooralsnog voort, hoewel de stijging minder fors is ten opzichte van vorige week. Op Sint Maarten blijft het aantal nieuwe casussen laag en op Saba en Sint Eustatius zijn geen positieve gevallen te melden.

Op advies van het RIVM en na gesprekken tussen de staatssecretaris van VWS en de ministers van gezondheid van de CAS-landen en gezaghebber van Bonaire treffen de eilanden maximaal maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Zo worden op de benedenwindse eilanden de geldende lockdowns gecontinueerd en treft Sint Maarten aanvullende maatregelen om de influx en verspreiding van de Britse variant te minimaliseren.”

Vaccineren

Over het vaccinatieprogramma schrijft De Jonge: “Gezien de huidige epidemiologische situatie en de beperkte curatieve faciliteiten, is op advies van het RIVM en de vaccinatiegezant voor het Caribisch deel van het Koninkrijk besloten tot het versneld uitvoeren van het vaccinatietraject op de landen. Uitgangspunt is dat alle volwassen inwoners die dat willen vóór 1 mei een eerste prik kunnen ontvangen. Iedere volwassene op Aruba, Curaçao, Bonaire en Sint Maarten kan zich nu registreren, waarbij extra aandacht wordt gegeven aan ouderen en risicogroepen. Op Saba en Sint Eustatius was de hele bevolking al eerder in staat gesteld om gevaccineerd te worden.

Curaçao is bovendien bezig met een nog forsere opschaling van de vaccinatiecampagne, om de huidige uitbraak in te kunnen dammen en de druk op de zorg te verminderen. Met een opgeschaalde capaciteit van 10.000 prikken per dag is het streven om alle volwassen inwoners die dat willen binnen 10 dagen op vijf verschillende priklocaties de eerste prik te geven met het Moderna-vaccin. Op donderdag 8 april zijn daarvoor 65.000 Moderna-vaccins aangekomen op Curaçao.”

Lees hier: Waarom stuurt Nederland zorgmedewerkers naar Curaçao?

Lees hier het meeste recente weekoverzicht van het RIVM over de Cariben

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.