Partij voor de Dieren: Eerst alternatieven onderzoeken, dan pas besluit over Bonaire Brandstof Terminals

Den Haag – De Partij voor de Dieren wil dat eerst de toepassing van alternatieve energiebronnen wordt onderzocht alvorens een besluit wordt genomen over de oprichting van Bonaire Brandstof Terminals.

Tweede Kamerlid Lammert van Raan had nog maar net de commissie voor Economische Zaken en Klimaat weten over te halen het besluit om minister Bas van ’t Wout al dan niet toe te staan tot de oprichting van BBT een week uit te stellen, of hij spoedde zich naar de plenaire zaal om een motie in te dienen om de besluitvorming zelfs voor onbepaalde tijd op te schorten. Hij wil voorkomen dat Bonaire “voor langere tijd vast blijft zitten aan fossiele brandstoffen.”

In de motie staat te lezen dat de bouw van olieopslagtanks niet de oplossing is voor de energievoorziening van Bonaire. De regering wordt opgedragen “zwaarder” in te zetten op duurzame vormen van energie voor de productie van elektriciteit en water en onderzoek te doen naar alternatieve bronnen, zoals wind en zon, maar ook ocean thermal energy conversion (OTEC).

Zolang het onderzoek loopt, zo vraagt de motie, moet de oprichting van BBT worden opgeschort en dient de regering ervoor te zorgen dat tot die tijd de huidige noodvoorzieningen voor de toevoer van brandstof in stand worden gehouden. Van ’t Wout heeft altijd benadrukt dat de deze zomer aflopende vergunningen voor de noodvoorzieningen niet worden verlengd als er geen concrete stappen zijn gezet om een structurele oplossing te realiseren.

De Kamer zal dinsdag over de motie stemmen. Voor die tijd zal de minister er nog (schriftelijk) op reageren.

Lees hier: Kamer schuift besluit over Bonaire Brandstof Terminals weer voor zich uit Bonaire Brandstof Terminals

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.