Kamer schuift besluit over Bonaire Brandstof Terminals weer voor zich uit

Den Haag – De Tweede Kamer hakt volgende week de knoop door of minister Bas van ’t Wout (EZK) mag overgaan tot de oprichting van Bonaire Brandstof Terminals BV, het staatsbedrijf dat twee terminals gaat bouwen om de brandstofvoorziening op het eiland duurzaam te verzekeren.

De Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat heeft vanmiddag op voorstel van Lammert van Raan (Partij voor de Dieren) besloten een nieuwe schriftelijke vragenronde te houden. Van Raan, fervent tegenstander van de bouw van de terminals, hield zijn collega-commissieleden voor dat de minister 15 van de eerder door hem ingediende (schriftelijke) vragen onbeantwoord heeft gelaten. Inmiddels heeft hij, zo kondigde hij vanmiddag aan, nog een set aanvullende vragen.

Vergunningen

Van ’t Wout had BBT al op 6 april willen oprichten. Maar daar stak Van Raan een stokje voor: de bewindsman werd in afwachting van de commissievergadering van vandaag per brief gemaand geen “onomkeerbare stappen” te nemen. De minister stelde de oprichting uit, maar waarschuwde de commissie wel dat verdere vertraging er toe kan leiden dat Bonaire in de loop van dit jaar zonder brandstof komt te zitten. De vergunningen voor de huidige noodvoorzieningen lopen namelijk deze zomer af. De kans dat deze niet worden verlengd als er geen concreet uitzicht is op een structurele oplossing is volgens Van ’t Wout allesbehalve denkbeeldig.

Van Raan weersprak dat ten overstaan van de commissie. Hij benadrukte dat er geen enkele reden is waarom de vergunningen niet verlengd zouden worden: “De brandstofvoorziening is op geen enkele manier in gevaar”, benadrukte hij. Hij bracht naar voren dat er ook op Bonaire veel vragen leven over het plan “om een onnodige investering te doen in fossiele brandstof in een natuurgebied dat onder druk staat.”

Haast maken

De commissie stemde in met Van Raans voorstel een extra schriftelijke vragenronde te houden, maar schaarde zich ook achter het pleidooi van Mustafa Amhaouch (CDA) om zo snel mogelijk een punt te zetten onder de discussie: “We mogen de energievoorziening van het eiland niet in gevaar brengen. We moeten dit snel afhandelen, het duurt al te lang.”

De fracties moeten hun eventuele vragen uiterlijk donderdagmiddag inleveren waarna deze direct worden doorgestuurd naar de minister met het verzoek ze met spoed te beantwoorden. Vervolgens zal in de loop van volgende week een kort plenair debat worden ingepland waar naar verwachting een Kamermeerderheid alsnog het licht op groen zal zetten voor de oprichting van Bonaire Brandstof Terminals BV.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.