Forum voor Democratie: Waarom stuurt Nederland zorgmedewerkers naar Curaçao?

Den Haag – Forum voor Democratie plaatst vraagtekens bij het feit dat zorgpersoneel vanuit Nederland naar Curaçao is gereisd om het eiland te helpen nu het ziekenhuis dreigt te bezwijken onder de toestroom van coronapatiënten. Tweede Kamerlid Pepijn van Houwelingen heeft staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) via schriftelijke vragen om opheldering gevraagd.

Van Houwelingen wijst erop dat er ook in Nederland een tekort aan zorgpersoneel is en dat de zorg wellicht overbelast is. Hij wil weten waar de uitgezonden zorgmedewerkers vandaan komen en waarom deze niet in Nederland worden ingezet.

De afgelopen weken zijn zo’n 90 artsen, verpleegkundigen en ondersteuners die zich als vrijwilliger hebben gemeld, naar Curaçao gereisd.

De vragen van FvD-Kamerlid Van Houwelingen:

1.         Bent u van mening dat er in Nederland een tekort is aan zorgpersoneel en/of dat de zorg in Nederland op dit moment in het algemeen zwaar of misschien zelfs wel overbelast is?

2.         Waar komen deze 43 door Nederland naar Curaçao gestuurde zorgmedewerkers vandaan? Waarom (werden en) worden deze zorgmedewerkers niet (eerder) ingezet om de zorg in Nederland te ontlasten? Kunnen we hieruit misschien concluderen dat er in Nederland geen gebrek aan zorgpersoneel is en de zorgsector in Nederland op dit moment niet overbelast is? Of valt de belasting van de zorg in Nederland wel mee in vergelijking met Curaçao? Zo ja, kunt u dit cijfermatig onderbouwen? Zo nee, waarom stuurt Nederland dan zorgmedewerkers naar Curaçao?

3.         Hoe denkt de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) over het sturen van Nederlandse zorgmedewerkers naar het Caribisch gebied? Is er wat de NVZ betreft op dit moment wellicht voldoende (over)capaciteit in de zorg voor het sturen van zorgpersoneel naar Curaçao? Indien dit bij u niet bekend is, kunt u hier dan bij de NVZ navraag naar doen en ons haar antwoord laten weten?

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.