Eerste Kamer: Extra vragenronde over geschillenwet

Den Haag – De Eerste Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties vindt dat staatssecretaris Knops (BZK) nadere uitleg moet geven over zijn wetsvoorstel voor de beslechting van geschillen tussen de landen van het Koninkrijk.

De commissie besloot vandaag daarom tot het houden van een tweede schriftelijke vragenronde. De Senaat wil het wetsvoorstel op korte termijn plenair behandelen en in stemming brengen, maar wanneer dat zal zijn hangt mede af van de snelheid waarmee de bewindsman de nieuwe vragen beantwoordt.

Ook wil de commissie rekening houden met de eventuele wens van de Staten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten om bijzondere gedelegeerden naar het debat af te vaardigen en de gevolmachtigde ministers de gelegenheid bieden om bij de mondelinge behandeling zogeheten voorlichting te verstrekken. Vorige week beantwoordde Knops de vragen die de Eerste Kamer in februari 2020 over het wetsvoorstel.

Lees hier: Knops: Geschillenregeling heeft wel toegevoegde waarde  

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.