Aruba en Curaçao doen het goed in nieuwe Caribbean Investment Climate Index

Amsterdam – Met de introductie van de Caribbean Investment Climate Index (CICI) willen enkele partners en consultants van Economisch Bureau Amsterdam in een leemte voorzien. “Beleidsmakers maken graag gebruik van economische ranglijsten, maar de landen in de Cariben ontbreken daarin vaak. Voor deze regio is met name het investeringsklimaat relevant. De nieuwe index brengt dat in kaart”, aldus Koert van Buiren, samen met Matthijs Gerritsen en Sjoerd Boerdijk initiatiefnemer.

“De kleinschaligheid van de economie, de gebrekkige toegang tot internationaal kapitaal en de import-afhankelijkheid van veel Caribische landen maken het aantrekken van buitenlandse investeerders belangrijk, zo niet noodzakelijk. Caribische landen hebben vaak aantrekkelijke regelingen voor buitenlandse investeerders, zoals het verlenen van ‘taxholidays’ en het bieden van garanties. Dergelijke regelingen zijn kostbaar en drukken zwaar op de overheidsfinanciën. Met de CICI meten we de aantrekkelijkheid van het investeringsklimaat van landen in de Caribische regio.”

Voor de crisis

De eerste gepubliceerde CICI is gebaseerd op data van voor de coronacrisis. Zodra de gevolgen van de coronacrisis zichtbaar zijn wordt de index geactualiseerd. “De CICI omvat zeventien landen, waaronder Aruba, Curaçao en Sint Maarten. De CICI-score is opgebouwd uit institutionele en economische indicatoren die van invloed zijn op het investeringsklimaat. De CICI is opgebouwd uit negentien variabelen die de CICI-score bepalen.

Variabelen hebben betrekking op de kracht van instituties, (groei van) de welvaart, openheid van de economie, het ondernemersklimaat en de databeschikbaarheid. Niet alle variabelen wegen even zwaar. Economische groei, openheid, de ease of doing business en de instituties hebben een relatief groot gewicht; bevolkingsgroei, participatiegraad en overheidsschuld hebben een relatief klein gewicht.”

Aruba aan kop

Op de eerste ranglijst staat Aruba op de eerste plaats, Curaçao volgt als vijfde. “Vooral de openheid van de economie, het welvaartsniveau en de kracht van de instituties dragen bij aan de hoge CICI-score van de twee landen. De hoge overheidsschuld van Aruba is ongunstig voor het investeringsklimaat aldaar. Deze schuld leidt tot verdringing van private investeringen en van productieve publieke investeringen, zoals in het onderwijs. De lage economische groei en de lage participatiegraad verslechteren het investeringsklimaat van Curaçao”, aldus Van Buiren.

Voor beide landen geldt dat de databeschikbaarheid beperkt is. De databeschikbaarheid van Sint Maarten is zelfs te beperkt om een CICI score te kunnen berekenen. “Betere databeschikbaarheid is essentieel voor goede beleidsvorming en om de resultaten van de hervormingsprogramma’s (landspakketten) die de komende jaren worden geïmplementeerd, goed te kunnen meten.”

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.