Minister buigt voor Kamer: oprichting Bonaire Brandstof Terminals BV uitgesteld

Den Haag – Minister van Economische Zaken en Klimaat Bas van ’t Wout heeft de oprichting van Bonaire Brandstof Terminals BV (BBT) uitgesteld. De bewindsman voldoet daarmee aan het verzoek van de Tweede Kamercommissie EZK “geen onomkeerbare stappen te nemen.”

Van ’t Wout wilde juist haast maken en kondigde onlangs aan dat BBT op 6 april zou worden opgericht. Op voorstel van Lammert van Raan (Partij voor de Dieren) besloot de commissie hem echter te vragen te wachten totdat alle vragen naar tevredenheid van de Kamer zijn beantwoord. De minister had geen andere keus dan aan dat verzoek te voldoen.

Risico

“Naar aanleiding van uw verzoek wacht ik met de oprichting van de beleidsdeelneming totdat uw commissie mijn brief in uw procedurevergadering van 13 april heeft kunnen bespreken. Uiteraard ben ik bereid om de vragen van uw commissie te beantwoorden en ik verzoek ook om deze vragen spoedig aan mij te doen toekomen zodat ik deze zo snel mogelijk kan beantwoorden.”

Van ’t Wout waarschuwt de commissie opnieuw voor het risico dat het uitstel van de oprichting van BBT er toe kan leiden dat Bonaire zonder brandstof – en dus ook in het donker –  kan komen te zitten.

Doemscenario

“De oprichting van BBT is nodig om een nieuwe tijdelijke vergunning te kunnen verkrijgen voor de brandstofvoorziening voor het wegverkeer en de tijdelijke noodmaatregel waarmee de publieke elektriciteitsvoorziening op dit moment is geborgd”, aldus de bewindsman in de brief die hij vandaag naar de Kamer stuurde.

“Zonder deze vergunningen wordt deze brandstoftoevoer stilgelegd. Dit houdt in dat er een groot risico ontstaat dat de elektriciteit langdurig uitvalt, de drinkwaterproductie langdurig stil komt te liggen en er geen wegverkeer meer mogelijk is. Dit met alle gevolgen van maatschappelijke ontwrichting van dien. Om deze reden is haast geboden met spoedige oprichting van de beleidsdeelneming”, zo maant de minister de commissie tot spoed.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.