Premier Jacobs: “Nederland verplaatst voortdurend de doelpalen”

Philipsburg – Nederland verplaatst in de onderhandelingen met Sint Maarten over coronasteun voortdurend de doelpalen, aldus minister-president Silveria Jacobs na afloop van (digitaal) overleg met staatssecretaris Raymond Knops (BZK). De reactie van de Nederlandse regering op de aanklacht die een meerderheid van de Staten tegen Nederland bij de VN heeft ingediend, onderstreept volgens de premier het democratisch tekort in het Koninkrijk.

Jacobs zegt te begrijpen dat de verwijten van racisme, onderdrukking en het schenden van mensenrechten verkeerd zijn gevallen in Den Haag, maar is tegelijkertijd “erg teleurgesteld” dat dit er toe heeft geleid dat de liquiditeitssteun aan Sint Maarten is bevroren terwijl haar regering aan alle voorwaarden heeft voldaan. Het optreden van Nederland geeft voeding aan het sentiment dat de Caribische delen niet rechtvaardig worden behandeld, zo waarschuwt ze.   

Knops heeft inmiddels ook informeel contact gehad met Statenvoorzitter Rolando Brison. Die heeft het waarom van de VN-petitie toegelicht. De staatssecretaris blijft er echter op staan dat de Staten schriftelijk moeten bevestigen onverkort achter het in december gesloten akkoord over coronasteun te staan en dus afstand te nemen van hun aanklacht. Pas daarna wordt de 39 miljoen gulden overgemaakt die Sint Maarten nodig heeft om de komende maanden onder meer ambtenarensalarissen uit te betalen.

Jacobs: “Hoe harder Nederland aandringt op een verklaring van de Staten, hoe duidelijker het wordt dat het democratisch tekort in het Koninkrijk tegen de kleine landen wordt gebruikt.” Niettemin vindt zij dat haar gesprekken met Knops in een “amicale” sfeer verlopen. Voor haar verwijt dat Nederland voortdurend de doelpalen verplaatst krijgt de premier steun van de Raad van State. Die wees er in zijn advies over de Coho-wetgeving op dat Nederland er een handje van heeft de spelregels tijdens het spel te wijzigen.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.