Jorien Wuite woordvoerder Koninkrijksrelaties

Den Haag – Jorien Wuite, voormalig gevolmachtigde minister van Sint Maarten, is vandaag door haar collega’s van de Tweede Kamerfractie van D66 aangewezen als woordvoerder Koninkrijksrelaties, kunst, cultuur en media.

“De fractie is gegroeid van 19 naar 24 dus het verdelen van de woordvoerderschappen is een heel gepuzzel. Je moet afwachten hoe het balletje rolt, maar dit is precies de portefeuille die ik zelf graag wilde, dus ik ben er heel blij mee.” Vanmiddag is Wuite samen met de andere Kamerleden beëdigd door trouw te zweren aan de Koning, aan het Statuut voor het Koninkrijk en aan de Grondwet.

Bij de VVD volgt Aukje de Vries de gisteren afgezwaaide André Bosman op als lid van de Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties. Zij is sinds 2012 Kamerlid. Daarvoor was ze gemeenteraadslid in Leeuwaren en lid van Provinciale Staten van Friesland.

Een stralende Jorien Wuite zweert trouw aan de Koning, het Statuut en de Grondwet.

Bij de PvdA blijft Attje Kuiken woordvoerder Koninkrijksrelaties. Bij de PVV continueert Machiel de Graaf het lidmaatschap van de commissie Koninkrijksrelaties. De SP heeft de portefeuilles al wel verdeeld, maar (nog) geen opvolger voor Ronald van Raak aangewezen. Van andere fracties is nog niets bekend over de portefeuilleverdeling.

Op 13 april houdt de Kamercommissie Koninkrijksrelaties haar eerste vergadering in nieuwe samenstelling.

Aukje de Vries is bij de VVD woordvoerder Koninkrijksrelaties.
Attje Kuiken blijft voor de PvdA woordvoerder Koninkrijksrelaties
Ook Jan Paternotte legde de eed af, maar moet afwachten of hij voorzitter van de Kamercommissie Koninkrijksrelaties blijft.
CDA’er Raymond Knops vervult voorlopig een dubbelfunctie: staatssecretaris en Kamerlid.
(De foto’s zijn beschikbaar gesteld door de Tweede Kamer)
error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.