Elektriciteit uit zee heeft potentie voor Caribisch Nederland

Den Haag/Kralendijk – Elektriciteit opwekken uit water heeft de potentie om een bijdrage te leveren aan de verdere verduurzaming van de energievoorziening in Caribisch Nederland. Dat staat te lezen in het rapport Verkenning Elektriciteit uit Water van TNO dat minister van Economische Zaken en Klimaat Van ’t Wout naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De techniek heet Ocean Energy Thermal Conversion (OTEC). Daarbij worden temperatuurverschillen tussen warm oppervlaktewater en koud diep oceaanwater benut om elektriciteit op te wekken. “Er zijn temperatuurverschillen van meer dan 20 °C en een diepte van meer dan 1 kilometer voor nodig, waardoor het alleen toegepast kan worden in de Caribische delen van Nederland”, aldus TNO.

Interessante toevoeging

“Er zijn indicaties dat OTEC naast zonne- en windenergie een interessante toevoeging kan zijn aan de energiemix van (een aantal van) de eilanden bij complete verduurzaming van het energiesysteem.” Het potentieel is vermoedelijk zelfs groter dan de toekomstige elektriciteitsvraag op de eilanden.

De onderzoekers voorspellen dat de kosten van OTEC op lange termijn lager zullen zijn dan de huidige kosten voor elektriciteit en vergelijkbaar zijn met de kosten voor windenergie. Zij wijzen er op dat de huidige elektriciteitstarieven op Bonaire, Saba en Sint Eustatius vrij hoog zijn. Er zijn nog wel technische uitdagingen voor grootschalige OTEC-systemen, zoals de constructie van grote koudwaterpijpen.

Verder onderzoek

Om de mogelijke bijdrage van OTEC in Caribisch Nederland goed in te schatten beveelt TNO verder onderzoek aan. “Een systeemonderzoek waarin combinaties van zonne-energie, windenergie, andere duurzame elektriciteitsopwektechnieken waaronder OTEC en elektriciteitsopslag zal meer duidelijkheid geven over de mogelijke rol van OTEC in deze elektriciteitssystemen”, aldus het rapport.

“Als het onderzoek uitwijst dat het wenselijk is dat OTEC een rol speelt in de verduurzaming van de elektriciteitsvoorziening van de Caribische eilanden dan is verdere ontwikkeling van de techniek, kostendaling en onderzoek naar neveneffecten bij grootschalig toepassing nodig. Opschaling is hiervoor een voorwaarde en daarbij is waarschijnlijk (financiële) ondersteuning nodig voor het ontwikkelen van pilot- en demonstratieprojecten.”

Klimaatakkoord

In een begeleidende brief aan de Kamer laat minister Van ’t Wout in het midden of hij iets gaat doen met de aanbeveling van TNO.  In een bijlage zegt hij er nog wel iets over: “TNO heeft gekeken naar acht technieken waaronder Ocean Thermal Energy Conversion. Deze techniek heeft enkel in het Caribische deel van het Koninkrijk potentieel en valt daarmee niet binnen de reikwijdte van het Klimaatakkoord. Daarom wordt in deze verkenning geen verdere aandacht besteed aan OTEC.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.