Compliment voor forse inhaalslag Politiekorps Caribisch Nederland

Den Haag – Het Korps Politie Caribisch Nederland heeft sinds de verschijning van meerdere kritische rapporten over het functioneren een grote inhaalslag gemaakt.

Bij de oprichting van het korps, na het uiteenvallen van het land Nederlandse Antillen, was sprake van een forse achterstand, onder meer in kennis en in capaciteit. De Raad voor de rechtshandhaving constateert in een vandaag aan de Twede Kamer aangeboden rapport dat het gros van de eerder gedane aanbevelingen is opgevolgd en complimenteert het korps en de korpsbeheerder hiermee.

In zijn Staat voor de Rechtshandhaving 2016 signaleerde de Raad dat het KPCN tot dan toe qua ontwikkeling achterbleef bij partners uit de justitiële keten. Uit het vandaag gepubliceerde onderzoek blijkt dat het korps bezig is met een forse inhaalslag. “Dat verdient waardering” merkt de Raad op die zegt erop te vertrouwen dat het korps deze lijn voortzet.

Kritisch is de Raad nog wel over de forse vertraging die de noodzakelijk geachte versteviging van de meldkamer heeft opgelopen. “De korpsbeheerder had beter moeten sturen op het meldkamerproject. De Raad hoopt dat dit project door de recente maatregelen van de korpsbeheerder in 2021 kan worden afgerond.”

Minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus is tevreden met het rapport: “Het doet mij deugd dat de Raad positief is in zijn oordeel”, maar voegt hij er aan toe: “Terecht wijst de Raad ook op nog te verbeteren punten; ik realiseer mij dat er altijd ruimte is voor verbetering.”

Lees hier het gehele rapport en hier de reactie van de minister

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.