Aruba

Schuldquote Aruba ruim 2 keer hoger dan IMF verantwoord acht

Den Haag/Oranjestad – De schuldquote van Aruba bedraagt met ruim 5 miljard gulden meer dan 120% van het bruto binnenlands product. Al voor de coronapandemie In 2019 was de overheidsschuld met 84% veel hoger dan het maximum van 55% dat het IMF verantwoord acht.

Staatssecretaris Knops (BZK) verwacht dat uit de definitieve cijfers over 2020 zal blijken dat de schuldquote op 117% is uitgekomen. De toename is het gevolg van de economische gevolgen van de coronapandemie waardoor Nederland ruim 400 miljoen gulden aan renteloze leningen heeft verstrekt om het land, zoals Knops het verwoordt, “te stutten”.

De bewindsman doet dat in het zogeheten toetsingskader voor financiële risico’s die het rijk loopt bij de verstrekking van een nieuw tranche van 237 miljoen aan liquiditeitssteun aan Aruba waartoe is de Rijksministerraad van vrijdag jl. is besloten.

In het document wordt erkend dat niet valt uit te sluiten dat Aruba de lening niet kan terugbetalen. Maar het land geen liquiditeitssteun geven brengt nog veel grotere financiële risico’s met zich mee. Waarnemers in Den Haag gaan er vanuit dat Nederland tezijnertijd een deel van de leningen aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten zal omzetten in een gift, afhankelijk van de mate waarin de landen meewerken aan hervormingen.

Lees hier de risico-analyse voor Aruba

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.