Knops verwijst boze zorgsector op Aruba door naar eigen regering

Den Haag – In reactie op een noodkreet van de Huisartsenvereniging Aruba (HAVA) over de door Nederland aan Aruba opgelegde vermindering van zorgkosten, benadrukt staatssecretaris Knops (BZK) dat het de beslissing van de Arubaanse regering is op welke onderdelen wordt bezuinigd.

De Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties had de bewindsman gevraagd op de brief van de huisartsen te reageren. De HAVA sloeg in september met zeven andere zorgorganisaties alarm over het besluit van de regering van Aruba om maandelijks 5 miljoen gulden te snijden in de uitgaven van de nationale zorgverzekering AZV.

Commissie

In zijn vandaag naar de Kamer gestuurde antwoord wijst Knops erop dat vorige maand een door Aruba ingestelde commissie, met daarin vertegenwoordigers uit de zorgsector waaronder de HAVA, is begonnen met de uitwerking van ombuigingsmogelijkheden voor de financiering van de zorg. De onderzoeksgroep werkt tevens aan verbetervoorstellen voor het zorgstelsel op Aruba.

“De verwachting is dat medio april de bevindingen van deze commissie bekend zijn en niet lang daarna ook de onderzoeksgroep een rapportage zal opleveren. Daarmee wordt, zo is de bedoeling, duidelijk welke mogelijkheden er zijn voor ombuigingen, waaronder verbeteringen qua kostendekkendheid, die tevens recht doen aan de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg”, aldus de staatssecretaris.

Betaalbaar

“Ik acht de wijze waarop Aruba de taakstelling invult, alsmede wie wordt betrokken bij de overwegingen, een lokale verantwoordelijkheid. Dat laat overigens onverlet dat ik de ontwikkelingen op de voet volg. Dit niet in de laatste plaats omdat één van de doelstellingen van het landspakket Aruba is te zorgen voor een robuust en betaalbaar zorgstelsel.”

Knops vindt dat ook de stichting voor geestelijke gezondheidszorg op Aruba Respaldo zich tot de eigen regering moet wenden. “Ik ben van mening dat Respaldo zich voor vragen over de invulling van de voorwaarde (de bezuiniging; red) en de gevolgen daarvan niet tot het CAft moet wenden, maar tot de regering van Aruba die heeft ingestemd met deze voorwaarde.”

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.