Hoop gevestigd op onderzoek ombudsman naar armoede in eenoudergezinnen

Door Marit Severijnse/Caribisch Netwerk

Kralendijk – Giselle Pourier zorgt alleen voor twee kinderen. De problemen begonnen toen haar man 9 jaar geleden onverwacht overleed aan een hartaanval. “De kleinste was net 19 dagen oud en de oudste 6 jaar. Ik had geen werk.”

De Nationale ombudsman en de Kinderombudsman gaan onderzoeken waar alleenstaande ouders op Bonaire, Sint Eustatius en Saba, die rond of onder de armoedegrens leven, tegenaan lopen bij de opvoeding. Giselle’s eerste reactie op het onderzoek? “Eindelijk. Eindelijk iets waar alleenstaande ouders naartoe kunnen en eindelijk kunnen we gehoord worden.”

“Soms heb ik geen geld voor brood”

Hoewel het nu beter gaat, lukt het Giselle nog niet het hoofd boven water te houden. “Door corona verloor ik mijn baan. Toen in januari de noodregeling stopte, ontstond er een groot financieel gat.” Haar schoonmaakwerk op oproepbasis is niet genoeg om van rond te komen. “Soms heb ik geen geld om brood te kopen. Vorige week bleven de kinderen drie dagen thuis, omdat ik geen benzine had om ze naar school te brengen. Ik moet altijd lenen bij familie, maar ik wil hen niet tot last zijn.”

Het door de ombudsmannen aangekondigde onderzoek is het laatste uit een serie van drie; in 2019 werd onderzoek gedaan naar armoede onder ouderen en in 2020 kwam een rapport uit over armoede onder jongeren. De onderzoeken moeten de armoedeproblematiek op de politieke agenda zetten.

Compleet beeld

De Nationale ombudsman verwacht met dit laatste onderzoek een compleet beeld te hebben van de armoedeproblematiek op de BES-eilanden, waarna een visie bepaald kan worden. “En dan met name om te zorgen dat het niet bij onderzoek blijft, maar dat er echt actie wordt ondernomen om armoede aan te pakken’’, laat de Nationale ombudsman weten.

Hoewel armoede een groot probleem is in Caribisch Nederland, is het niet iets waar mensen tijdens spreekuren van de Nationale ombudsman openlijk voor uitkomen. Wel waren bepaalde type klachten reden om onderzoek te doen. “Zoals klachten over de mogelijkheid voor kinderen om voor opvang of sport in aanmerking te komen. Maar ook problemen rond uitkeringen, of schulden.’’

Voor het onderzoek zullen gesprekken worden gevoerd met alleenstaande ouders, kinderen en stakeholders. “We vinden het heel belangrijk de mensen persoonlijk te spreken. We komen zodra de coronamaatregelen het toelaten. Hopelijk nog voor de zomer.”

Echt aanpakken

Naar aanleiding van de eerdere onderzoeken werd samen met ministeries naar oplossingen gezocht. “Wij blijven hier aandacht voor vragen en monitoren of en hoe de aanbevelingen worden opgevolgd. Met als doel dat armoede, en de problemen die hieruit voortkomen, écht worden aangepakt,’’ aldus de Nationale Ombudsman.

Giselle heeft er wel vertrouwen in dat het onderzoek iets kan veranderen. “Ik heb een sterk gevoel dat er iets goeds uit komt. Al is het misschien niet meer voor mij, maar dan tenminste voor anderen die het nodig hebben. Ik hoop dat er snel oplossingen komen.”

Gezonde voeding

Uit het onderzoek moet blijken waar alleenstaande ouders behoefte aan hebben. “Bijvoorbeeld de beschikbaarheid van bepaalde voorzieningen die de opvoeding makkelijker maken.” Giselle vindt gezonde voeding belangrijk. “Veel kinderen worden ziek door ongezonde voeding, maar ouders kunnen niet anders. Als kinderen gezond blijven, gaat het ook beter op school.”

Haar zoon kon zich door de situatie thuis lastiger concentreren in de klas en bleef hierdoor zitten. Giselle hoopt dat er op scholen meer aandacht komt voor kinderen die te maken hebben met armoede.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.