Begin gemaakt met herfinanciering Arubaanse staatsschuld door Nederland

Den Haag/Oranjestad – Er is een begin gemaakt met de herfinanciering van de Arubaanse overheidsschuld door Nederland. Daarvan maakte voorzitter van het College financieel toezicht Raymond Gradus melding van in een lezing die hij op 25 maart op uitnodiging van Aruba Trade and Industry Association heeft gegeven.

In december is als onderdeel van de coronasteunoperatie overeengekomen dat Nederland de huidige tegen een hoge rente gefinancierde staatsschuld van Aruba omzet in renteluwe leningen. Met de beschikbaarstelling van 71 miljoen gulden is een eerste stap(je) gezet.

Rentelast

De rentelast drukt zwaar op de Arubaanse begroting. Vorig jaar was het land 230 miljoen aan interest kwijt. Daar komt dit jaar nog eens 30 miljoen bij omdat in 2020 op de vrije markt is geleend tegen een rente van 5,3%. Gradus raadt Aruba af dat nog eens te doen aangezien er van Nederland voorlopig rentevrij kan worden geleend.

Met de 414 miljoen liquiditeitssteun in 2020 van Nederland is de Arubaanse overheidsschuld inmiddels opgelopen tot boven de 5 miljard. Het Cft dringt er bij de regering op aan de rekening van het streven naar een begrotingsoverschot niet bij burgers en ondernemers te leggen door belastingen te verhogen omdat het land daarmee zijn concurrentiepositie ondergraaft. Herstel van de overheidsfinanciën moet wat het college betreft gevonden in het terugdringen van de overheidsuitgaven.

Zorgkosten

Een andere grote opgave is het beheersbaar houden van de zorgkosten. Die zijn van 359 miljoen in 2011 gestegen naar 463 miljoen in 2019. Bij ongewijzigd beleid stijgen de zorgkosten in de komende tien jaar als gevolg van vergrijzing en het relatief hoge aantal chonisch zieken (veelal als gevolg van obesitas) met 200 miljoen. Voor het nog verder verhogen van premies is geen ruimte. Volgens Cft-voorzitter Gradus is het daarom onvermijdelijk te snijden in de kosten.

Lees hier de spreektest van Gradus en klik hier voor de bijbehorende sheets.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.