Kent uw pappenheimers!

Veel was er deze week te doen over het (via deze website) uitgelekte advies van de Raad van State over de ontwerprijkswet voor de oprichting van het Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling, een Nederlands en door Nederlandse ambtenaren bemensd (pseudo) zelfstandig bestuursorgaan dat de regeringen van Curaçao, Aruba en Sint Maarten de komende 5 jaar gaat dicteren hoe ze hun land moeten regeren. Het advies van de Raad van State is helder: het wetsvoorstel rammelt aan alle kanten.

Toch zegt de maker ervan, staatssecretaris Knops, dat “de kern overeind blijft”. Dat is zoiets als een voetbalcoach die zijn team met 5 – 1 ziet verliezen, maar alleen oog heeft voor het enige eigen doelpunt. Kadushi wil het, net als de bewindsman, niet hebben over die 5 voltreffers tegen, maar over een bijzinnetje in het advies dat in de commentaren onderbelicht is gebleven: 

“Dit brengt het risico met zich dat gedurende het hervormingsproces steeds nieuwe voorwaarden (door Nederland; red) worden gesteld.” De reikwijdte van deze opmerking strekt veel verder dan de Coho-wet: het is een snoeiharde pets op de vingers van Knops en zijn voorgangers die de eilandbestuurders geregeld hebben verweten te willen “heronderhandelen” over eerder gemaakte afspraken.

Maar de Raad van State legt, zijn pappenheimers in de Haagse met veel marmer belegde ministeriële torens kennend, de vinger op de echte zere plek. Het kan niet anders of de bewuste opmerking is ingegeven door het feit dat het juist Nederlandse bewindslieden zijn die het niet altijd even nauw nemen met gemaakte afspraken. Die hebben, zo heeft het verleden geleerd, er een handje van de spelregels tijdens het Koninkrijksspel eenzijdig te veranderen.

Als Kadushi een advies mag geven aan de landen: houd Knops aan zijn credo niet te heronderhandelen, ga niet in op zijn uitnodiging om op het advies reageren (terwijl hij zelf de kaarten voor de borst houdt), maar wacht achteroverleunend met de armen over elkaar op zijn voorstel wat te doen met de kritiek van de Raad van State. Het is immer zíjn misbaksel en dus zíjn probleem en daarom is het aan hém om de schade te herstellen.

Kadushi is het buitenbeentje van Dossier Koninkrijksrelaties: een stekelige rubriek die soms wel eens ‘au’ kan doen.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.