Ontslagvergoeding met spoed uitbetaald aan ex-werknemers BOPEC

Kralendijk – De unit Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Rijksdienst Caribisch Nederland heeft aan 52 werknemers van het failliet verklaarde BOPEC op Bonaire cessantia uitbetaald.

Cessantia is een eenmalige vergoeding voor een werknemer die ontslagen wordt buiten zijn of haar eigen schuld. De werkgever is verplicht om deze vergoeding uit te betalen. Maar, omdat BOPEC failliet is verklaard staat de RCN-unit SZW garant. Het gaat om een totaalbedrag van ongeveer 1 miljoen dollar.

Spoed

De procedure is – rekening houdend met de situatie waarin werknemers al enige maanden geen salaris meer ontvingen – met spoed afgehandeld. Er blijven voorlopig 24 personeelsleden werkzaam voor de curator van BOPEC. Dit is noodzakelijk om de installaties te monitoren en het terrein te beveiligen. Deze werknemers krijgen in eerste instantie hun salaris uitbetaald via het tijdelijke boedelkrediet dat beschikbaar is gesteld door het openbaar lichaam Bonaire.

Hoofd van de RCN-unit SZW Eric Brakke is blij met de samenwerking: “Alle betrokken partijen zien het belang van ondersteuning voor de getroffen werknemers. Door vlotte samenwerking tussen de curator, de administratie van BOPEC, het OLB en onze organisatie, hebben we op korte termijn kunnen uitbetalen.”

Sober

Hoewel deel uitmakend van het land Nederland gelden voor werknemers in de bijzondere gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba aanmerkelijk soberdere rechten. Zo is er (door de regering) van afgezien een WW-regeling in te voeren op de eilanden. Gevolg is dat werklozen aangewezen zijn op onderstand waarvan de hoogte zo’n 40% onder het sociaal minimum ligt.

De hoogte van de cessantia hangt af van het aantal dienstjaren. Voor ieder jaar dat een werknemer in dienst is geweest, heeft hij of zij recht op een weeksalaris, gebaseerd op het laatstverdiende loon. Een werknemer die bijvoorbeeld 10 jaar in dienst is geweest, ontvangt dus een ontslagvergoeding gelijk aan 10 weken salaris.

Doorstart

Voor de ex-werknemers van BOPEC is de kans op het snel vinden van ander werk gering. De lokale economie ligt als gevolg van het wegblijven van toeristen volledig op zijn gat. Alle hoop is daarom gevestigd op het vinden van een operator die de olieoverslagterminal wil exploiteren. Probleem daarbij is echter dat de Inspectie Leefomgeving en Transport eist dat achterstallig onderhoud aan de installaties wordt weggewerkt, een miljoenen kostende operatie.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.