Ontbijtpakket voor 700 kinderen op Bonaire

Kralendijk – Kinderen uit arme gezinnen op Bonaire die als gevolg van de lockdown verstoken blijven van het ontbijt dat zij normaliter op school krijgen, hebben een voedselpakket ontvangen.

Onder regie van de stichting ‘Voeding op school’ hebben ambtenaren en vrijwilligers uit de privésector 700 ontbijtpakketten – met onder meer fruit, brinta, brood en beleg – samengesteld. Deze konden door de daarvoor in aanmerking komende gezinnen worden opgehaald bij de Scholengemeenschap Bonaire.

De Nederlandse overheid is er, tien jaar nadat Bonaire (net als Sint Eustatius en Saba) als bijzondere gemeente in het staatsbestel zijn opgenomen, nog altijd niet in geslaagd de armoede op de eilanden terug te dringen. Het minimumloon en de uitkeringen liggen tientallen procenten onder het sociaal minimum.

Kinderen die zonder te hebben ontbeten op school verschijnen omdat hun gezin onvoldoende inkomen heeft is, op Bonaire een veel voorkomend verschijnsel. Nu het toerisme door de coronapandemie is stilgevallen, zijn nog meer huishoudens afhankelijk van voedselhulp.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.