Partij voor de Dieren blijft zich verzetten tegen oprichting Bonaire Brandstof Terminals

Den Haag – De Partij voor de Dieren blijft zich verzetten tegen de oprichting van Bonaire Brandstof Terminals B.V. De mededeling van minister Bas van ’t Wout (EZK) om op 6 april over te gaan tot de formele oprichting van BBT waarvan het ministerie 100% aandeelhouder wordt, is bij Tweede Kamerlid Lammert van Raan in het verkeerde keelgat geschoten.

De PvdD’er vindt dat de bewindsman nog niet al zijn vragen heeft beantwoord en wil niet dat ‘onomkeerbare stappen’ worden gezet. Van ’t Wout stelt zich echter op het standpunt de Kamer voldoende te hebben geïnformeerd en dat het het kabinet dus vrij staat de vennootschap op te richten. “De Kamer kan zich niet als geïnformeerd beschouwen, ook al vindt de minister dat dat wel zo is. Het is niet in te zien waarom de minister dit vindt”, aldus de PvdD.

Van Raan wil antwoord op de vragen “hoe het kabinet en de Bonairiaanse autoriteiten de situatie zo ver hebben laten komen door private partijen niet aan hun verantwoordelijkeden te houden, welke beleidsalternatieven er zijn overwogen, of de Kamer hier stukken over kan ontvangen en de vraag hoe de miljoeneninvestering in fossiele brandstofterminals voor de lange termijn binnen de energietransitie en klimaatdoelstellingen van het kabinet passen.”

Van ’t Wout schreef de Kamer vorige week dat nog langer wachten met de oprichting van BBT ertoe kan leiden dat Bonaire in de loop van dit jaar tot stilstand komt. Hij vreest dat de ILT de binnenkort aflopende vergunningen voor de huidige noodvoorzieningen niet verlengt als er geen uitzicht is op een structurele oplossing voor de aanvoer van olie naar het eiland. Zonder olie kan er geen elektriciteit en drinkwater worden geproduceerd en zal er ook benzine en kerosine meer verkrijgbaar zijn.

De Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat spreekt op 13 april opnieuw over de kwestie.

Lees hier ‘Zonder BBT komt eiland volledig tot stilstand’

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.