Curaçao maakt vaart met hervorming overheidsapparaat

Willemstad – Curaçao zet vaart achter de hervormingen die deel uitmaken van de afspraken met Nederland om het land weerbaarder te maken. Een daarvan is de inkrimping en verjonging van het ambtelijk apparaat.

Een dag voordat het kabinet Rhuggenaath demissionair werd, heeft de ministerraad ingestemd met de ontwerp-Landsverordening Vervroegd Vrijwillige Uitstroom (VVU). Het ontwerp is woensdag door gouverneur Lucille George-Wout en minister Armin Konket van Bestuur, Planning en Dienstverlening aan de Staten aangeboden.

“Van de overheid wordt verwacht dat er sterk wordt bezuinigd op het ambtenarenapparaat en tegelijkertijd dat er efficiënter gewerkt en gemoderniseerd wordt, voor wat betreft digitalisering, automatisering en toepassing van moderne technologieën. Het ontwerp strekt tot het regelen van de hoge vergrijzing binnen het overheidsapparaat, door de uitstroom van het pensioengerechtigd personeel te bevorderen. Daarmee wordt ruimte gecreëerd om jongere krachten te laten instromen, maar toch een kwalitatief hoogwaardig en toekomstbestendig overheidsapparaat te blijven garanderen”, aldus een toelichting van het Ministerie van Bestuur, Planning & Dienstverlening.

De pensioengerechtigde leeftijd van ambtenaren is op 1 januari 2016 verhoogd naar 65 jaar. Als de Staten met de landsverordening instemmen, komt er voor 60-plussers en ambtenaren met een dienstverband van langer dan 30 jaar een regeling om vervroegd uittreden te stimuleren. Die bestaat uit een overbruggingsuitkering en een eenmalig geldbedrag.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.