Premier Rhuggenaath “content” met kritiek Raad van State op Coho-wet

Willemstad – Minister-president Eugene Rhuggenaath is, zoals hij het zelf zegt, “content” met het advies dat de Raad van State van het Koninkrijk heeft uitgebracht over de ontwerp-rijkswet Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling.

De premier ziet, zo blijkt uit een schriftelijke verklaring, in het buitengewoon kritisch oordeel zijn gelijk: “Veel van de bedenkingen die de Raad van State heeft zijn dezelfde die Curaçao had.” Hij kan zich er dan ook goed in vinden dat de Raad staatssecretaris Knops aanraadt de concept-rijkswet “op meerdere belangrijke punten te heroverwegen.”

“Levensbelang”

Rhuggenaath: “Het blijkt nu dat de gevolgde onderhandelingsstrategie de juiste was. Aan de ene kant werd de zo belangrijke financiële steun veiliggesteld op het moment dat dit van levensbelang was. En aan de andere kant werd het Raad van State-adviestraject ingezet, dat nu heeft geleid tot bevestiging van de bedenkingen die de regering in juli al had.”

De minister-president licht in zijn verklaring toe waarom Curaçao, net als Aruba en Sint Maarten, ondanks alle bezwaren een akkoord met Knops heeft gesloten: “In juli 2020 heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Curaçao duidelijk gemaakt dat voortzetting van de cruciale liquiditeitssteun alleen mogelijk was na acceptatie van een breed pakket aan hervormingen en de instelling van een nieuw Nederlands orgaan.”

Onderhandelen

“Na enkele maanden van onderhandeling waarbij op veel punten verbeteringen zijn aangebracht, en na het volgen van de benodigde procedures, heeft de regering van Curaçao een akkoord bereikt over de inhoud van het landspakket en ingestemd met het proces om het wetgevingstraject van de concept Rijkswet op gang te laten komen. Dit beginnende bij het aanvragen van advies bij de Raad van State. Daardoor werd de liquiditeitssteun zeker gesteld, die in de afgelopen twee kwartalen zo broodnodig was in ruil voor hervormingen die belangrijk zijn voor Curaçao.”

In zijn verklaring wijst Rhuggenaath er op dat hij en zijn Arubaanse en Sint Maartense ambtgenoten het advies van de Raad van State pas op 19 maart van Knops toegestuurd hebben gekregen, terwijl die er al sinds 3 maart over beschikte. “Het is nu aan Nederland, aan het demissionaire kabinet en eventueel daarna aan de nieuwe regering om verder te praten over de door de Raad van State voorgestelde heroverwegingen en om constructieve aanpassingen uit te onderhandelen.”

Niet passend

De Raad van State betwijfelt of het beoogde doel – de landen sterker uit de coronacrisis te helpen – met de door Knops gekozen “niet passende” aanpak haalbaar is en werpt de vraag op of het wetsontwerp wel “verenigbaar” is met het Statuut om tot de eindconclusie te komen dat het voorstel “tekort schiet”. Knops wordt aangeraden de wet fundamenteel aan te passen alvorens die aan de parlementen aan te bieden.

De staatssecretaris zelf lijkt niet onder de indruk van de kritiek. Hij vindt dat “de kern” van zijn wetsontwerp “overeind blijft”. Hij heeft de landen altijd te verstaan gegeven dat er over het voorstel niet kan worden “heronderhandeld”.

Ook premier Silveria Jacobs (Sint Maarten) is tevreden over het advies van de Raad van State, zo meldt de Daily Herald. Lees hier haar reactie

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.