Oud-minister Martha en advocaat Peterson informateurs op Curaçao

Willemstad – Oud-minister Rutsel Martha en advocaat Chester Peterson zijn door gouverneur Lucille George-Wout als informateurs aangesteld. Het ligt voor de hand dat zij aansturen op een coalitie van MFK en PNP, die reeds een bereidwilligheidsverklaring hebben ondertekend.

George-Wout heeft de informateurs verzocht uiterlijk op 6 april eindverslag te doen van hun bevindingen en op 30 maart een voortgangsrapport te leveren. In een toelichtende verklaring van het kabinet van de gouverneur valt het volgende te lezen:

“Curaçao staat voor grote uitdagingen, met name ten aanzien van armoedebestrijding, het herstel van de overheidsfinanciën, de economische ontwikkeling, aanpak van achterstanden in het onderwijs, het verbeteren van de gezondheidszorg, de aanpak van criminaliteit en het herstel van de infrastructuur. De verhoudingen in het land zelf en met de overige landen van het Koninkrijk vragen

om een heldere koers en een constructieve dialoog. Tevens is van belang dat het beleid dat van overheidswege wordt gevoerd, aan stabiliteit en rust in de samenleving, alsmede aan breed gedragen vertrouwen in het bestuur, bijdraagt en gebaseerd is op onderling respect.

Het is om die reden dat de Gouverneur de heren Martha en Peterson heeft verzocht om in het licht van het bovenstaande spoedig te onderzoeken welke politieke partijen met één of meer zetels in de Staten bereid zijn een samenwerking aan te gaan die gebaseerd is op een gemeenschappelijk visie op de aanpak van de uitdagingen waar ons land voor staat.

Dit onderzoek zal moeten leiden tot de vorming van een kabinet dat:

– steunt op een brede meerderheid in de Staten van Curaçao;

– blijk geeft van besef van urgentie in de aanpak van de uitdagingen waar Curaçao voor staat.”

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.