Kuiken (PvdA) en Diertens (D66): Is Rijkswet Coho wel juridisch getoetst?

Den Haag – De Tweede Kamerleden Attje Kuiken (PvdA) en Antje Diertens (D66) willen van staatssecretaris Knops (BZK) weten waarom hij niet vooraf advies aan de Raad van State heeft gevraagd over de ontwerp-rijkswet Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling.

De Kamercommissie had dat de bewindsman dringend aangeraden, maar die besloot anders: hij confronteerde de regeringen van Curaçao, Aruba en Sint Maarten – zonder dat die enige inbreng hadden gehad – met een compleet uitgewerkte consensus-rijkswet die door de landen als een aantasting van hun autonomie wordt beschouwd. Na maanden verzet gingen ze – door de coronacrisis met de rug tegen de muur – alsnog akkoord.

De Tweede Kamer uitte al op 20 mei 2020 zorgen over de aanpak van Knops. Die woof toen de bedenkingen weg met de woorden: “Ik snap de discussie over het Statuut, maar dat is voor mij juristerij.”

Het uitgelekte advies van de Raad van State bevestigt het gelijk van de landen en de Kamer: de rijkswet staat op gespannen voet met het Statuut, maar schiet ook op andere onderdelen tekort. Voor Kuiken en Diertens reden om Kamervragen te stellen:

1.         Heeft u kennisgenomen van het bericht Raad van State Rijkswet COHO strijdig met Statuut dd 23 maart jl?

2.         Heeft bij het opstellen van de Rijkswet Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling (COHO) juridische toetsing plaatsgevonden? Zo ja, door wie? Zo nee, waarom niet?

3.         Wie is verantwoordelijk voor juridische toetsing voorafgaand aan de adviesaanvraag aan de Raad van State?

4.         Is er voorafgaand aan de informele operationaliteit getoetst of de Rijkswet in lijn is met het Statuut? Zo nee, waarom niet?

5.         Indien de Rijkswet als gevolg van het (nog niet openbare) advies van de Raad van State aanpassingen krijgt, welke gevolgen heeft dat voor de informele operationaliteit?

6.         Welke gevolgen heeft dit (eventueel) voor de steunverlening?

7.         Welke gevolgen heeft dit (eventueel) voor de hervormingsvoorwaarden?

8.         Wat zijn de gevolgen van een Rijkswet die strijdig is met het Statuut?

9.         Waarom is niet zoals door de Kamer gevraagd vooraf advies aan de Raad van State gevraagd?

Lees hier: Raad van State fileert ontwerp-Rijkswet

Mede-vragenstelster Antje Diertens (Foto: Nico van der Ven)
error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.