Knops: Kern van het COHO-wetsvoorstel blijft overeind

Den Haag – Staatssecretaris Knops (BZK) vindt dat de kern van zijn ontwerp-Rijkswet Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkelingen ondanks de fundamentele kritiek van de Raad van State “overeind blijft”.

De bewindman heeft het advies van de Raad van State vandaag openbaar gemaakt nadat Dossier Koninkrijksrelaties er uitvoerig uit had geciteerd. In een verklaring van het ministerie staat onder meer: “Op 11 maart heeft de Raad van State van het Koninkrijk advies uitgebracht over de rijkswet ter oprichting van het COHO. In een overleg tussen staatssecretaris Knops en de drie premiers van de Landen op 18 maart is afgesproken, zoals op grond van de wet met adviezen van de Raad van State te doen gebruikelijk is, dat het advies vertrouwelijk is en pas wordt gepubliceerd als het wetsvoorstel en de gezamenlijke reactie daarop van de vier landen naar de Tweede Kamer en de Staten worden gezonden.”

“Omdat het vertrouwelijke advies nu al kennelijk gelekt en breed verspreid is, hetgeen wij betreuren, heeft staatssecretaris Knops op advies van de Raad van State en in afstemming met de landen het advies nu gepubliceerd”, zo vervolgt de verklaring.

“Gebruikelijk”

“In het advies van de Raad van State blijft de kern van het wetsvoorstel overeind. In het advies staat namelijk dat het logisch is dat Nederland voorwaarden verbindt aan het verlenen van financiële steun. Verder is het goed om op te merken dat, anders dan in verschillende media wordt gesuggereerd, het wetsvoorstel niet haaks staat op het Statuut. Het is gebruikelijk dat de Raad van State kritisch kijkt naar wetten en daar zullen we met de landen over in overleg gaan.”

De Raad van State trekt openlijk in twijfel of het wetsvoorstel wel “verenigbaar” is met het Statuut en wijst erop dat de minister van BZK boven de regeringen wordt gesteld en dat de opzet van COHO succes in de weg staat. De eindconclusie van de Raad is dat de door Knops gekozen aanpak “niet passend” is,  het wetsontwerp “tekort schiet” en beter niet in de huidige vorm aan de parlementen kan worden aangeboden.

“Niet passend”

Het is niet de eerste keer dat een wetsvoorstel van Knops een vernietigend oordeel krijgt van de Raad van State. Die noemde de gekozen constructie voor de geschillenregeling “ongewenst, maar het advies om de wet “te heroverwegen” werd door de staatssecretaris terzijde gelegd.     

De kritiek van de Raad van State op de COHO-wet is voor Knops geen reden voor een pas op de plaats, zo kan worden opgemaakt uit de verklaring van zijn ministerie: “In de tussentijd zijn we nu al een aantal maanden met Curaçao, Aruba en Sint Maarten aan de slag om op basis van de landspakketten de uitvoeringsagenda’s vorm te geven. Hierbij wordt concrete voortgang geboekt. Dit gebeurt, zoals ook de premiers van alle drie de landen eerder hebben aangegeven, in goede samenwerking met de Landen. Die goede samenwerking hopen we ook voort te zetten bij het opstellen van de reactie op het advies van de Raad van State.”

Lees hier ‘Raad van State fileert rijkswet

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.