Investeringsfonds voor Caribisch Nederland goed idee

Den Haag/Kralendijk – “De rijksuitgaven aan Caribisch Nederland zijn verdubbeld sinds 2010. De ontwikkeling van de vrije uitkering die Bonaire, Sint Eustatius en Saba ontvangen steekt daar schril bij af”, aldus Koert van Buiten, onderzoeker van Economisch Bureau Amsterdam.

Het bureau heeft de financiële stromen tussen het Rijk en de bijzondere gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba in beeld gebracht op basis waarvan het een nieuwe systematiek voor de groei van vrije uitkering uit het BES-fonds ontwikkelde. Ook heeft Economisch Bureau Amsterdam gekeken hoe uitvoering kan worden gegeven kan worden aan het voorstel van de Raad van State om het BES-fonds uit te breiden met een investeringsfonds.

“Het investeringsfonds biedt de minister van BZK een effectief instrument om, met voortschrijdend inzicht gedurende de realisatie van de uitvoeringsagenda’s en rekening houdend met toekomstige ontwikkelingen in de openbare lichamen, inspanningen en bestedingen van departementen te bundelen, faseren en ‘timen’ en daarbij rekening te houden met de capaciteit van de openbare lichamen. Het investeringsfonds geeft de minister van BZK een coördinatie-instrument dat zich precies richt op het doel om effectief en doelmatig toe te werken naar het eindperspectief”, concluderen de onderzoekers.

Het eindverslag is door staatssecretaris Knops (BZK) naar de Kamer gestuurd. “Het is aan een volgend kabinet om hier met de openbare lichamen definitieve conclusies aan te verbinden”, aldus de bewindsman.

Lees hier het hele rapport:

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.