Bonaire

Bestuurscollege Bonaire verstrekt boedelkrediet om veiligheid BOPEC te waarborgen

Kralendijk – Het Bestuurscollege heeft besloten een boedelkrediet te verstrekken aan de curator van het vorige week door de rechtbank failliet verklaarde BOPEC. Dit besluit maakt het mogelijk het bedrijfsterrein de komende tijd te beveiligen en de installaties te monitoren.

Het terrein onbeheerd laten is voor het Bestuurscollege geen optie, want dat zou onverantwoord grote veiligheidsrisico’s met zich meebrengen. Om die reden is besloten positief te reageren op het verzoek van de curator om een bedrag van in totaal $ 250.000 beschikbaar te stellen in de vorm van een boedelkrediet.

Preferente status

“Veiligheid komt op de allereerste plaats”, aldus gezaghebber Edison Rijna die benadrukt dat het gaat om een krediet dat ook weer moet worden terugbetaald. Het openbaar lichaam krijgt op basis van de faillissementswetgeving een preferente status en dus bij het tezijnertijd te gelde maken van de boedel voorrang bij de verdeling van de opbrengst.

Curator mr. Van Liere heeft het Bestuurscollege schriftelijk bevestigd dat volledige terugbetaling mag worden verwacht. In de tanks van BOPEC bevindt zich een grote voorraad olie ter waarde van enkele miljoenen. Bij verkoop daarvan kan de curator het boedelkrediet terugstorten.

Werkgelegenheid

“De financiën en regelgeving van het openbaar lichaam laten het toe dat wij dit doen. Veel groter zijn mijn zorgen over de werknemers die in dienst waren van BOPEC of er via onderaannemers werkten. De sluiting van het bedrijf is een hard gelag voor deze mensen en hun gezinnen. Als Bestuurscollege zullen wij onze volledige medewerking geven aan initiatieven om vervangende werkgelegenheid te realiseren”, aldus gezaghebber Rijna.

De Eilandsraad heeft recent, in een raadsbesluit van 4 maart, het Bestuurscollege geïnstrueerd om zich, in samenwerking met de Rregering, in te spannen om BOPEC weer op een gezonde bedrijfseconomische basis met inachtneming van de veiligheid voor personeel en milieu conform internationale standaard eisen operationeel te houden. Het overgaan tot verstrekken van het boedelkrediet moet dan ook in dit kader gezien worden, aldus het eilandbestuur.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.